Bjørn Erikstein blir ny direktør for Oslo universitetssykehus. Foto: Tone Stidahl
Bjørn Erikstein blir ny direktør for Oslo universitetssykehus. Foto: Tone Stidahl

Store forventninger til ny OUS-direktør

Bjørn Erikstein (59) blir ny administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. - Vi har store forventninger, sier Eli Skorpen, hovedtillitsvalgt for Norsk Radiografforbund.

Publisert Sist oppdatert
Bjørn Erikstein (59), ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, ble ansatt i et ekstraordinært styremøte ved OUS tirsdag kveld. Han begynner allerede denne uken. – Dette er den mest spennende jobbene i hele spesialisthelsetjenesten i Norge. Sykehuset er viktig for hele Helse-Norge og har svært flinke medarbeidere, god pasientbehandling, og mye spennende forskning og undervisning, sier han til nrk.no. Ønsker et godt samarbeid 59-åringen er kreftspesialist og har hatt flere stillinger ved Radiumhospitalet. Han har også arbeidet ved Ullevål sykehus. Erikstein sier at en hovedoppgave for ham fremover vil være å lede et sykehus som skal tilpasse seg nye rammer økonomisk og organisatorisk. Han ønsker seg et godt samarbeid med de ansattes representanter. Det første han vil begynne med, er å sette seg inn i organisasjonen, og snakke med medarbeiderne. Gode skussmål – Det er veldig bra at man nå har fått ansatt en ny direktør. Erikstein har gode skussmål fra de miljøene han har jobbet i tidligere, så dette har vi store forventninger til, sier hovedtillitsvalgt Eli Skorpen. Forbundsleder Anna Pettersen i Norsk Radiografforbund er også positiv. – Det var med stor glede jeg registrerte at et samlet styre står bak ansettelsen av Erikstein, sier hun.   Ønsker lykke til – Erikstein har tidligere jobbet ved sykehusene i OUS, og har dermed kjennskap til organisasjonens indre liv, noe en skulle anta er en fordel i det videre arbeidet med å fullføre fusjoneringen mellom Oslo sykehusene, sier Pettersen. Hun ønsker Erikstein lykke til i sin nye jobb, og påpeker at et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner vil være avgjørende i arbeidet med å utvikle Oslo Universitetssykehus til å bli den bastion sykehuset bør være lokal, regionalt og nasjonalt.