Rullende røntgen: En erfaren radiograf, en liten varebil og et 100 kilos røntgenapparat på hjul er det som skal til av fysiske ressurser for å kunne tilby en mobilrøntgentjeneste. Her er Sigmund Oswold ved Oslo universitetssykehus i aksjon.   Foto: Anne Elisabeth Næss
Rullende røntgen: En erfaren radiograf, en liten varebil og et 100 kilos røntgenapparat på hjul er det som skal til av fysiske ressurser for å kunne tilby en mobilrøntgentjeneste. Her er Sigmund Oswold ved Oslo universitetssykehus i aksjon. Foto: Anne Elisabeth Næss

Støre må svare om mobilrøntgen

Hold Pusten nummer 4 2013 setter søkelys på mobile røntgentjenester. Det har ført til at helse- og omsorgsministeren må svare om temaet i Stortinget.

Publisert Sist oppdatert
Til noen sykehjem her i landet kommer det en radiograf med et mobilt røntgenapparat når en av beboerne har behov for eksempelvis en røntgen thorax eller har falt og det er nødvendig å sjekke om noe er brukket.

Det har mange fordeler. En av dem er at den gamle slipper belastningen ved å fraktes til en poliklinikk. Dette er særlig viktig for senildemente, som kan bruke dager, ofte uker på å falle til ro etter å ha blitt røsket ut av sitt trygge miljø.

En annen er at det sparer samfunnet for store kostnader, særlig knyttet til transport (taxi eller sykebil), men også noe knyttet til pleieressurser, da det er vanlig at én eller to pleiere følger med beboerne til slike undersøkelser.

Med andre ord: Både helseforetakene og kommunene sparer ressurser på en slik ordning. Men siden det i dag ikke finnes noen finansieringsmodell for mobilrøntgen, blir det opp til hvert enkelt helseforetak om de vil inngå et samarbeid med kommunene om en slik tjeneste. Slike spleiselag er inngått fire steder i landet, to til kommer etter fra høsten av.

Radiolog og professor Frode Lærum ved Ahus har lenge engasjert seg for å få på plass mobilrøntgentilbud i regi av det offentlige. Han mener regjeringen må sørge for en refusjonsordning, slik at utbredelsen av slike tilbud ikke blir så tilfeldig som det er i dag.

– Det blir for sårbart og tilfeldig slik det er i dag. Nå ligner det mest på et svarteperspill, sier han til Hold Pusten.

Takket være Hold Pustens søkelys på temaet har KrFs helsepolitiske talskvinne Line Henriette Hjemdal - som vi intervjuer i saken - nå fremmet en såkalt interpellasjon til helseministeren. Interpellasjon er den sterkeste av de to spørreordningene som finnes for spørsmål fra stortingsrepresentanter til medlemmer av regjeringen (den andre er spørretimen).

– Vi vet at alle tjener på mobilrøntgen, ikke minst pasientene, sier Hjemdal, som er enig med Lærum i at hvorvidt man skal tilby en mobilrøntgentjeneste, ikke skal være opp til helseforetakene.

– Vi har utfordret regjeringen på om de er villige til å endre reglene for finansiering av radiologi slik at sykehusene tilbyr mobilrøntgen til dem som trenger det. Jeg tenker da særlig på sykehjemspasienter, sier Hjemdal til Hold Pusten.

Statssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet sier i en mail til Hold Pusten at departementet har bedt om en oversikt fra helseregionene om bruken av mobile røntgentjenester, og at de vil vurdere en økning i mobilrøntgentjenester for 2014, men at han er uenig med Hjemdal i at mobilrøntgen ikke er et ansvar for helseregionene.

Les reportasjen i nettutgaven av Hold Pusten nummer 4.