Eli Skorpen, foretakstillitsvalgt for Norsk Radiografforbund ved Oslo universitetssykehus.
Eli Skorpen, foretakstillitsvalgt for Norsk Radiografforbund ved Oslo universitetssykehus.

– Styret i Helse Sør-Øst burde heller gått

– Det er trist at Siri Hatlen føler seg nødt til å gå. Styret i Helse Sør-Øst burde gått av i stedet, sier Eli Skorpen, foretakstillitsvalgt for Norsk Radiografforbund ved Oslo universitetssykehus.

Publisert Sist oppdatert
Siri Hatlen meddelte i går at hun går av som administrerende direktør for Oslo universitetssykehus med umiddelbar virkning. Bakgrunnen er den vanskelige økonomiske situasjonen ved sykehuset, og styrebehandlingen av saken. – Siri Hatlen har gjort en kjempeinnsats, men oppgaven var umulig. Ingen direktør, verken i Norge eller utlandet, kan få dette til å gå i hop. Det er umulig å ta ut gevinsten før en er satt i stand til å realisere Osloprosessen, sier Skorpen. Hun mener styret burde gått av – i stedet for Hatlen. – De har vedtatt å opprette et av Nord-Europas største sykehus uten å lage en konsekvensanalyse. Det er direkte uforsvarlig. Styret har ikke hatt økonomisk kontroll, mener radiografenes talsperson. Enorm belastning Eli Skorpen melder om ansatte som er svært slitne av den langvarige økonomiske usikkerheten. – Vi er midt i 2011, og økonomien er ikke under kontroll. Det er en enorm belastning for de ansatte. Mange vet ikke hvor de skal jobbe fremover. Investeringsmidler brukes til drift. Når radiografer jobber med gammelt utstyr, er det også en stressfaktor, sier hun. Foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund har uttalt at Hatlens avgang er kjempetrist, men ikke uventet. Siri Hatlen har vært administrerende direktør for Oslo universitetssykehus siden juni 2009. Jan Eirik Thoresen er konstituert som administrerende direktør inntil videre.