Bladet Overlegen har viet en hel utgave til temaet jobbglidning. Foto: Laurentiu Iordache/Fotolia
Bladet Overlegen har viet en hel utgave til temaet jobbglidning. Foto: Laurentiu Iordache/Fotolia

Temanummer om jobbglidning

Bladet Overlegen har viet en hel utgave til temaet jobbglidning.

Publisert Sist oppdatert
– Overlegeforeningen ønsker at fenomenet jobbglidning skal være noe annet enn profesjonskamp. Med fokus på pasientenes beste vil vi være med på å prege utviklingen av godt lagarbeid i norske sykehus. Vi tror det vil kunne skape bedre kvalitet, effektivitet og økt trivsel. Men det forutsetter gode prosesser og noen avklaringer. Det skriver Overlegeforeningens leder Jon Helle i Overlegen nummer 1 2012. Hele bladet er denne gang viet temaet oppgaveglidning. Både radiografer og en rekke andre profesjoner er trukket inn. Radiografer stille diagnoser? – Helsevesenet endrer seg kontinuerlig som følge av medisinens utvikling, men også på grunn av endringer i pasienters preferanser, den demografiske utviklingen og endringer i sykdomspanoramaet, nytt lovverk og endrede økonomiske rammevilkår. Det har aldri vært gitt en gang for alle hvordan medisinske oppgaver skal løses og av hvem – oppgavefordeling og roller har vært gjenstand for forhandlinger, men medisinen har i stor grad fått legge premissene. Bør radiografer kunne stille radiologiske diagnoser? Bør spesialtrenede sykepleiere kunne gjøre kirurgiske inngrep? Bør psykologer eller farmasøyter kunne forskrive legemidler? Det er slike spørsmål som oftere stilles, i økende grad av myndigheter, arbeidsgivere, andre yrkesgrupper og profesjoner, skriver Jan Frich, overlege i nevrologi, Oslo universitetssykehus, blant annet. - Mer tid med pasienten Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund slår fast at det er et stort gap mellom fremtidig behov og antatt tilgang av helsepersonell. – Den administrative byrden for helsepersonell bør reduseres, slik at man kan ha mer tid med pasienten, sier hun. Marieke Claessen, styremedlem i overlegeforeningen, skriver blant annet om radiografer, og henviser til resultater fra Einar Vigeland og Turid Langli. – Overlegeforeningen bør tenke ut hvordan man kan fordele oppgavene annerledes og bør være pro-aktive i prosessen om jobbglidning. Blir det jobbglidning uten ansvarsglidning? Skal legene fremdeles sitte med det overordnede ansvaret for faglig kvalitet? Blir det vanskelig å holde kontroll over hvordan andre yrkesgrupper utfører sine oppgaver? Ledelsen bør jobbe med kvalitets systemer og opplæring slik at ansvaret også kan delegeres til andre. For LIS leger blir det viktig med mengdetrening i prosedyrer fordi det er fremdeles legene som får ansvaret ved patologi og når ting virkelig går galt, skriver Marieke Claessen, styremedlem i overlegeforeningen. I temanummeret av bladet er også erfaringer fra Sverige og Danmark hentet inn. Anbefalt lesning!