– Kirurgene har i enda større grad enn sykepleierne strålingen tett innpå kroppen. Det er flott at Strålevernet ønsker å gjennomgå innholdet av strålevern og strålebruk i videreutdanningen for sykepleiere, men burde man ikke gjøre det samme for legene? spør Håkon Hjemly. Foto: Tone Stidahl
– Kirurgene har i enda større grad enn sykepleierne strålingen tett innpå kroppen. Det er flott at Strålevernet ønsker å gjennomgå innholdet av strålevern og strålebruk i videreutdanningen for sykepleiere, men burde man ikke gjøre det samme for legene? spør Håkon Hjemly. Foto: Tone Stidahl

– Trenger bedre stråleopplæring

Operasjonssykepleierne ved St. Olavs har fokus på opplæring i strålevern, skriver Sykepleien. – Det er gledelig, men en slik artikkel burde ikke være liv laget i 2012, sier Håkon Hjemly, fagsjef i Norsk Radiografforbund.

Publisert Sist oppdatert
Fagbladet Sykepleien hadde i mars en lengre artikkel om opplæring av operasjonssykepleiere på St. Olavs. – Det er gledelig at operasjonssykepleierne ved St. Olav har fokus på opplæring i strålevern. Ut fra det som skrives, virker det også som de har fokus på de mest elementære og effektive måter å redusere stråling til pasient og seg selv; Hva er opp-ned på røntgenapparatet, ”low dose” knappen, blende inn, holde avstand til apparatet og strålefeltet, samt riktig bruk av beskyttelsesutstyr, sier Hjemly. – Avdekket manglende kompetanse – Artikkelen får meg derimot også til å undre. Det har vært lovpålagt i mange år å ha nødvendig kunnskap innen strålevern og bruk av røntgenapparater. Alle virksomheter har hatt krav på seg å søke om godkjenning for bruk av ioniserende stråling, samt rette opp eventuelle påpekte mangler. En slik artikkel skulle derfor ikke være liv laget i 2012. Men i Sykepleien er artikkelen høyaktuell. Nå er det ikke lenge siden Strålevernet gikk ut og fortalte om store avvik i sine tilsyn ved Vestre Viken, og en undersøkelse i 2010 avdekket manglende kompetanse i strålevern og strålebruk ved 90 prosent av de 15 virksomheter man undersøkte. De fleste avvik knytter seg til bruk av ioniserende utstyr utenfor de radiologiske avdelingene. – Legene får størst dose I artikkelen står det at operasjonssykepleierne daglig har ioniserende stråling tett innpå kroppen, og at høye stråledoser kan være kreftfremkallende. Det sies videre at dette er bakgrunnen for at Statens strålevern nå foretar full gjennomgang av videreutdanningen for operasjonssykepleiere. Samtidig sier artikkelen også at de ikke anser det nødvendig å benytte dosimeter og at det ved stikkprøver viser seg at det er legene som får størst stråledose. At det er legene som får størst stråledose ved bruk av C-buer på operasjonsavdelinger, er ikke overraskende. Det stemmer godt med det inntrykket jeg selv har gjennom mange års erfaring med strålevernsarbeid. – Radiografer har bistått Jeg har blant annet jobbet med leveranse og opplæring i bruk av C-buer til operasjonspersonell, og det er ikke en overdrivelse å si at stråleverninteressen og kunnskapen var nokså ulik mellom sykepleiere og kirurger. Kirurgene (og for så vidt også radiologene) har i enda større grad enn sykepleierne strålingen tett innpå kroppen. Det er flott at Strålevernet ønsker å gjennomgå innholdet av strålevern og strålebruk i videreutdanningen for sykepleiere, men burde man ikke gjøre det samme for legene? Ved St. Olav, som med mange andre helseforetak er det radiografer som har bistått i opplæring innen strålevern for operasjonspersonale. Det kunne godt vært nevnt i artikkelen i Sykepleien. Les hele artikkelen fra Sykepleien.