– Vi trenger mer kunnskap om hvilken spesialisert kompetanse det er behov for fremover, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Foto: Helsedirektoratet
– Vi trenger mer kunnskap om hvilken spesialisert kompetanse det er behov for fremover, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Foto: Helsedirektoratet

– Trenger nytenkning og en viss dristighet

Nytekning, utvidede roller for helsepersonell og endringer i oppgavefordeling er blant tiltakene som nevnes i Helsedirektoratets nye rapport om spesialisert kompetanse i helsetjenesten.

Publisert Sist oppdatert
Rapporten slår fast at man trenger vilje og evne til endring, for å sikre en bærekraftig utvikling fremover. Jobbglidning blant radiografer er et av eksemplene som nevnes.

– En viss dristighet

– Det bildet som avtegner seg med hensyn til framtidig kompetansebehov, krever både felles planlegging av tiltak, klokskap, kombinert med nytenkning og en viss dristighet, skriver helsedirektør Bjørn-Inge Larsen i rapporten. Den er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Et av målene er å etablere en helhetstenkning for spesialistutdanning for helsepersonell. Her kan du lese hele rapporten ”Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030”. Her oppsummeres dagens status, i tillegg til at man gjennomgår sentrale faktorer fremover; ny kommunikasjonsteknologi, samhandlingsreform, eldrebølge, og medisinsk teknologisk utvikling. Både horisontal og vertikal jobbglidning nevnes, og det presiseres at dette krever vilje og evne til endring.

Flere radiografer

Statistikken viser at radiografer fortsatt er en liten, men en voksende gruppe ved sykehus og øvrige somatiske institusjoner i Norge.
  • 2008: 1674 årsverk
  • 2010: 1834 årsverk

Rapporten slår fast følgende om radiografer:

  • Det er underkant av 3000 yrkesaktive radiografer i Norge (2010)
  • Radiografer kan spesialisere seg innen stråleterapi, sonografi og beskrivende radiografi
  • Det finnes også radiografer med formell videreutdanning innen mammografi, barneradiologi og medisinsk digital billedbehandling.
  • Hele 89 prosent av radiografene arbeider i spesialisthelsetjenesten.
Du kan lese mer om rapporten i Hold Pusten nr. 4/2012.