Foto: Fotolia/Yuri Arcurs
Foto: Fotolia/Yuri Arcurs

Utvidet søknadsfrist

Videreutdanningene i Mammografi og Pediatrisk radiografi ved Høgskolen i Bergen har utvidet søknadsfristen til 15. april.

Publisert Sist oppdatert
De aller fleste masterprogrammer og videreutdanninger som passer for radiografer, har dermed søknadsfrist 15. april. I Hold Pusten nr. 2 finner du en bred oversikt over masterprogrammer og videreutdannelser beregnet på radiografer. Du kan lese den elektroniske versjonen av bladet ved å velge Nettutgave.

Videreutdanning i mammografi

Høgskolen i Bergen 15 studiepoeng Hensikten med studiet er å fremme fagutvikling innen mammografi, og bidra til at du kan planlegge dine egne utviklingsprosjekter. Du vil få en innføring i kunnskapsbasert radiografi, og bruke dette som et verktøy for å fordype deg i problemstillinger innen mammografifaget. Det vil bli fokusert på brystkreft, brystkreftdiagnostikk og kvinnens opplevelser i møtet med screening og klinisk mammografi. Strålefysikk, apparatur og bildebehandling i mammografi omhandles også. Studiet er organisert som et deltidsstudium over ett år. Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=hib Kontaktinformasjon: Høgskolelektor Mona Øynes, [email protected]

Videreutdanning pediatrisk radiografi

Høgskolen i Bergen 15 studiepoeng Hensikten med studiet er å fremme fagutvikling innen pediatrisk radiografi, og bidra til at du kan planlegge dine egne utviklingsprosjekter. Du vil få en innføring i kunnskapsbasert radiografi, og bruke dette som et verktøy for å fordype deg i problemstillinger innen pediatrisk radiografi. Det vil bli fokusert på de ulike sider ved barnet som pasient, og strålevern innen pediatrisk radiografi. Studiet er organisert som et deltidsstudium over ett år. Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=hib Kontaktinformasjon: Høgskolelektor Mona Øynes, [email protected]