– Vi har nedbemannet kraftig, og nå henger bedriften i en tynn tråd, sier daglig leder Kjell Inge Gjesdal ved Sunnmøre MR-klinikk. Han vant frem med klagen på Helse Midt-Norge, men vet ikke om bedriften vil overleve. Foto: Fotolia/Texelart
– Vi har nedbemannet kraftig, og nå henger bedriften i en tynn tråd, sier daglig leder Kjell Inge Gjesdal ved Sunnmøre MR-klinikk. Han vant frem med klagen på Helse Midt-Norge, men vet ikke om bedriften vil overleve. Foto: Fotolia/Texelart

Vant frem med klage på Helse Midt-Norge

– Vi har nedbemannet kraftig, og nå henger bedriften i en tynn tråd, sier daglig leder Kjell Inge Gjesdal ved Sunnmøre MR-klinikk. Han vant frem med klagen på Helse Midt-Norge, men vet ikke om bedriften vil overleve.

Publisert Sist oppdatert
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har gitt Helse Midt-Norge bot på 2,65 millioner kroner for ulovlig direkte anskaffelse av bildediagnostiske undersøkelser. Gjesdal er frustrert over hele anbudsprosessen i regionen, og bekymret for bedriften han etablert på Moa utenfor Ålesund i 2003. – Eneste uten avtale Sunnmøre MR-klinikk har markedsført seg som en spesialklinikk innen MR- og ultralydundersøkelser med kort ventetid og høy kvalitet. Helt siden starten har den levert tjenester til Helse Midt-Norge. I siste anbudsrunde fikk ikke klinikken noen avtale. Dermed måtte driften reduseres kraftig i 2011. – Vi var den første som fikk avtale med Helse Midt-Norge på MR, og vi har vært den ledende tilbyderen i fylket. Vi har lagt vekt på å bygge opp et bredt tilbud med god faglig kompetanse. Nå er vi den eneste selvstendige klinikken i landet uten noen avtale, sier Gjesdal, som selv har doktorgrad i MR. Han mener at Helse Midt-Norge ikke tar hensyn verken til verken arbeidsplasser, kompetanse eller faglige relasjoner bygget opp over tid, men setter kortsiktig økonomisk gevinst først. – Vi føler oss rett og slett tråkket på, sier han. I april skal saken behandles i tingretten. 2,65 millioners bot Av de tidligere ti ansette ved bedriften er det nå bare tre igjen. Gjesdal er sterkt kritisk både til hvordan Helse Midt-Norge har håndtert selve anbudsprosessene, og de midlertidige avtalene som høsten 2011 ble inngått med Unilabs, Curato Røntgen, Kristiansund Røntgeninstitutt, Medi 3 og Oppdal kommune. De fleste avtalene helseforetaket hadde fra før, ble da forlenget på ubestemt tid. – Vi hadde utlyst anbud, men det kom protester på tildelingene. Dermed foretok vi en ny utlysning. Slike ting tar tid, og i mellomtiden bestilte vi tjenestene av firmaer vi visste kunne levere, sier kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås til NRK. Sterkt bekymret Sunnmøre MR-klinikk protesterte, og fikk medhold fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som nå har ilagt Helse Midt-Norge en bot på 2,65 millioner kroner – syv prosent av anskaffelsens verdi på 38 millioner kroner. Her kan du lese hele saksdokumentet fra Klagenemnda. Følgende leverandører ble i 2011 innstilt til å få kontrakt med Helse Midt-Norge. Meningen var at kontraktene skulle tre i kraft 11. oktober 2011, og vare i fire-seks år: • I Trøndelagsfylkene: Curato Røntgen for alle typer undersøkelser - MR, CT, konvensjonell røntgen og ultralyd. • I Møre og Romsdal: Medi3 i Ålesund for CT, konvensjonell røntgen og ultralyd. Curato Røntgen, som skulle gi sitt tilbud fra lokaler i Molde, for MR og CT.