Varden felt i PFU etter oppslag om UL-klinikk

Utvalget konkluderer med at avisen har gått for langt i omtalen av ultralydklinikken til en sonograf i Skien.

Publisert Sist oppdatert

I fjor mottok Helsetilsynet og Fylkeslegen i Telemark klage fra tre personer som mente Ultralydklinikken i Skien bedrev undersøkelser de hverken hadde kompetanse til eller lov til å utføre. Personene innklaget også klinikken for et forhold der en gravid kvinne med en potensielt farlig tilstand ikke ble henvist videre til lege. De tre klagerne var en gynekolog, en jordmor og en tidligere ansatt ved den innklagede klinikken.

Eier av klinikken, Dag Harald Hovind, er radiograf med videreutdanning i sonografi fra Storbritannia.

– Vi mener denne klinikken vurderer på lik linje med en legespesialist, uten å være det. Dette er svært uforsvarlig og potensielt farlig for pasientene, uttalte en av klagerne til avisen Varden, som omtalte saken i flere artikler.

Hovind innklaget Varden til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på Vær Varsom-Plakaten, og nå i høst har utvalget kommet med sin uttalelse i saken.

Der legges det blant annet vekt på at den ene av klagerne, Ultralydklinikkens tidligere ansatte, opptrådte anonymt som klager, noe utvalget mener tilsier skjerpet aktsomhet ved omtale. Dette kom ikke frem i Vardens artikkel. Det skal videre ha vist seg at den anonyme klageren selv var den som hadde stått bak glippen om ikke å henvise en gravid kvinne videre, dette kom heller ikke frem i Vardens artikkel. Utvalget fremholder at kravet til kildekritikk øker når det viser seg at de to andre klagerne, gynekologen og jordmoren, driver konkurrerende virksomhet med den innklagede klinikken, er gift med hverandre og har inngitt flere klager i samme sak.

Disse forholdene rundt kildene utgjør ikke noe brudd på Vær Varsom-plakaten, men burde mane til skjerpet varsomhet når man gjengir påstander om ulovligheter og potensiell fare for pasienter, heter det i uttalelsen.

Ifølge PFU utgjør imidlertid tittelen på den ene Varden-artikkelen brudd på Vær Varsom-plakaten, nærmere bestemt på punkt 4.4., der det heter at titler ikke skal gå lenger enn det innholdsmessig er dekning for i saken. Om dette sier PFU:

«– Klinikk i Skien gir ulovlig ultralyd» framstår som et sitat som det ikke er dekning for i artikkelen. PFU har derfor kommet til at selv om motparten er kommet til orde, har Varden ikke tilstrekkelig dekning i stoffet for å hevde at klageren har opptrådt ulovlig.

Varden har brutt god presseskikk. [email protected]