Haukeland-stråleterapeutene Grete May Engeseth og Turid Husevåg Sulen har fått Hold Pustens artikkelpris for 2010. Foto: Tone Stidahl
Haukeland-stråleterapeutene Grete May Engeseth og Turid Husevåg Sulen har fått Hold Pustens artikkelpris for 2010. Foto: Tone Stidahl

Vinnerne er kåret

Grete May Engeseth, Turid Husevåg Sulen og Helen Egestad har fått Hold Pustens priser for beste fagartikkel og beste vitenskapelige artikkel i 2010.

Publisert Sist oppdatert
Prisene deles hvert år ut av Norsk Radiografforbund. Alle medlemmer kan stemme på ti nominerte artikler. Deretter blir de som får flest stemmer, vurdert av en jury. Juryen var i år enige om at en fagartikkel skilte seg positivt ut; ”Geometriske usikkerheter og korreksjonsstrategier innen stråleterapi”, av Grete May Engeseth og Turid Husevåg Sulen ved Haukeland universitetssykehus. Til tross et smalt tema mente juryen at artikkelen vil interessere mange, og at man lærer noe nytt ved å lese den. Artikkelen kom på andre plass i folkeavstemningen, til tross for relativt smalt tema. Juryen vurderte språket som godt, det faglige innholdet likeså, og mente at artikkelen vil være velegnet til å bruke i undervisning, for eksempel som grunnlag for analyse. Verdige vinnere En verdig vinner ble det også innen kategorien vitenskapelige artikler. I 2010 ble det bare publisert én vitenskapelig artikkel i Hold Pusten; "Radiografens kommunikasjon med pasienter som gjennomgår en CT- undersøkelse", av Helen Egestad, radiograf og førstelektor ved Universitet i Tromsø, Institutt for helse- og omsorgsfag. Juryen mente at artikkelen var både velskrevet og faglig solid. Helen Egestad ble derfor tildelt den vitenskapelige artikkelprisen. Dette er hovedkriteriene for prisene: • Aktualitet • Nytteverdi i det praktiske arbeidet for radiografer og stråleterapeuter • Oppbyggingen av artikkelen • Beskrivelse av metode og metodebruk • Riktig bruk av referanser • Presentasjonsform Juryen besto i år av Reidun Silkoset, Bergljot Strøm, Elisabeth Lie Pedersen, Mette Hauge og Gunvor Robertsen. 136 personer stemte følgende fem fagartikler til topps: * 28 % - Bør radiografer beskrive radiologiske undersøkelser? Forfatter: Viggo Kristensen, Universitetslektor, radiografutdanningen, Det Helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. Publisert i Hold Pusten nr. 6/2010. * 16 % - Geometriske usikkerheter og korreksjonsstrategier innen stråleterapi Forfattere: Grete May Engeseth (stråleterapeut) og Turid Husevåg Sulen (stråleterapeut), Haukeland universitetssykehus. Publisert i Hold Pusten nr. 9 i 2010. * 14 % - Radiograffaglige utfordringer ved mistanke om fysisk barnemishandling Forfatter: Elin Rødahl Thingnes, høgskolelektor, høgskolen i Sør-Trøndelag - avdeling for teknologi, program for radiografutdanning. Publisert i Hold Pusten nr. 8/2010. * 11 % - Fra bacheloroppgave til vitenskapelig artikkel Forfattere: Erling Stranden(1), Therese Seierstad (2), Aud Mette Myklebust (3). (1)Professor, dr. philos, [email protected] (2) 1. amanuensis, PhD, (3) Studieleder, MSc, Avdeling for Helsefag, alle Høgskolen i Buskerud, Drammen. Publisert i Hold Pusten nr. 5/2010. * 10 % - Personell som betjener C-buer vet ikke forskjell på røntgenrør og bildeforsterker: Sant eller usant? Kartlegging av kompetanse i strålevern utenfor radiologiske avdelinger Forfattere: E.G. Friberg, A. Widmark, M. Solberg, T. Wøhni og G. Saxebøl, Statens Strålevern. Publisert i Hold Pusten nr. 9/2010.