Abonnere

Hold Pusten kommer ut seks ganger per år og sendes gratis til alle medlemmer av Norsk Radiografforbund.Andre kan bestille abonnement via [email protected]. Husk alltid å melde fra om adresseendring!

 

 

 

Ved nytt abonnement:

Oppgi type abonnement, navn og adresse du vil ha bladet sendt til.  

Priser:

Innland: kr. 600 per år Utland: kr. 735 per år