Foto: Sørlandet sykehus
Foto: Sørlandet sykehus

Mange venter for lenge på angio etter hjerteinfarkt

Jo raskere man får utført koronar angiografi etter et hjerteinfarkt, jo mindre er risikoen for alvorlige komplikasjoner og nytt infarkt. Likevel er det stor stedlig variasjon på hvor lang tid det tar før pasienten ligger på angiografibordet.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge de nasjonale retningslinjene bør alle hjerteinfarktspasienter undersøkes med koronar angiografi innen 72 timer.

Aftenposten refererer i en artikkel til årsrapporten fra Norsk hjerteinfarktsregister, som ble lagt frem like før jul. Den viser at det er store forskjeller i Norge på tiden det tar før denne kransåreundersøkelsen gjennomføres.

Kun 58 prosent av pasientene blir undersøkt innen 72 timer. Best ut kommer Arendal sykehus hvor ni av ti pasienter undersøkes innen fristen mens det finnes flere sykehus hvor mindre enn 30 prosent av pasientene får røntgenundersøkelsen av kransårene før det er gått tre dager. På bunn ligger Hammerfest, der bare to av ti får undersøkelsen innen den anbefalte fristen.

Tid er musklerHold Pusten har snakket med Pål Gunnes, lege og leder av PCI-senteret ved Sørlandet Sykehus i Arendal. Han mener organiseringen på senteret er en viktig årsak til at de kommer godt ut i undersøkelsen.

– Vi har en organisering som tillater oss å prioritere de akutte pasientene, sier han.

Arendal har ansvaret for Telemark og Agder-fylkene. Alle pasienter med STEMI hjerteinfarkt blir her sendt rett til PCI-senteret i Arendal hvor de umiddelbart får en kransåreundersøkelse mens pasienter med NSTEMI og angina undersøkes og behandles innen 24 timer.

– Tid er muskler, understreker Gunnes.

Han forteller at pasienter med STEMI-infarkt og 30 prosent av dem med NSTEMI har minst én tett arterie som bør åpnes så fort som mulig.

– Størrelsen på infarktet øker, og gevinsten av PCI minsker når tiden går, fortsetter han.

Derfor er det viktig at kransåreundersøkelsene utføres så fort som mulig. De europeiske retningslinjene anbefaler at alle hjerteinfarktpasienter bør sjekkes med koronar angiografi innen 24 timer.

Lavere terskel for å henvise– Alle akutte hjerteinfarkt behandles umiddelbart, og dette er likt i hele landet, sier Anja Øksnes, kardiolog på hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus til Hold Pusten.

Hun presiserer at forskjellene i behandlingstid gjelder NSTEMI-infarktene og angina som skal undersøkes henholdsvis i løpet av 24 og 72 timer.

– Disse retningslinjene var nye i fjor høst, og det tar litt tid å implementere dem, medgir Øksnes, og fortsetter:

– Mange av diagnosene stilles ved lokalsykehusene, og da går det bort tid til reise samtidig som det fort går en dag før henvisningen kommer til oss og, sier hun

Andre faktorer kardiologen fremhever er få sengeplasser og for lite ressurser.For å utjevne forskjellene og å sørge for at alle pasienter med akutt koronarsyndrom hurtig blir kransåreundersøkt, mener hun noe av det viktigste er å undervise helsepersonell ved lokale helsestasjoner og sykehus.

– Det bør være en lavere terskel for at de henviser pasienter og for at de ringer oss her ved hjerteavdelingen, sier Øksnes.

– Rutiner må tilpasses lokaltGunnes ved PCI-senteret i Arendal peker også på at den kardiologiske kompetansen varierer på ulike tider av døgnet på enkelte lokalsykehus, hvilket kan være en av årsakene til at det er så store variasjoner i tiden det tar før pasienter med hjerteinfarkt undersøkes.

– Organiseringen av transporten til PCI-sykehuset kan dessuten bli bedre, sier han.

Samtidig påpeker han at ekstremt lange avstander, varierende vær for flytransport og andre lokale forhold alltid vil bidra til forskjeller mellom ulike deler av landet.

– Derfor er det nødvendig med lokalt tilpassede behandlingsrutiner, presiserer Gunnes.

Han legger riktignok vekt på at rapporten fra Hjerteinfarktsregisteret er den første i sitt slag, og at den gir viktig informasjon om hvor forbedringspotensialet er størst.

– Og jeg håper og tror at både fagspesialister og ledere i lokale og regionale helseforetak vil gjøre endringer der det er nødvendig, sier han. [email protected]