Om stråleterapeuters rolle i Europa

Den europeiske radiograforganisasjonen EFRS har publisert en erklæring om stråleterapeuters rolle.

Publisert

Det er av stor strategisk betydning for EFRS å markere seg for radiografer innen stråleterapi på europeisk nivå, og min erfaring er at samarbeid med ESTRO, som er den europeiske stråleterapeutorganisasjonen, og sentrale stråleterapeuter der hittil ikke har vært det beste.

Formålet er å øke forståelsen for og gjøre de mulige praksisområder radiografer har innen strålebehandling, mer kjent.

Dokumentet med erklæringen har tittelen «Radiographers in Radiotherapy: Practice across the Radiotherapy Pathway» og ble vedtatt før jul, og formålet er å øke forståelsen for og gjøre de mulige praksisområder radiografer har innen strålebehandling, mer kjent. Erklæringen bygger på at standardene for basisutdanning, som beskrevet i EFRS’ anbefalinger om kvalifikasjonsrammeverk (EQF-6) for radiografer innen stråleterapi, er oppfylt. Det presenteres en mulig bredde av praksis på tvers av strålebehandlingstjenester. Med dette håper man å øke forståelsen av radiografens mangfoldige rolle i strålebehandling og hjelpe til med arbeids- og bemanningsplanlegging innen strålebehandling. Dersom anbefalingene gitt i den nylig publiserte EFRS-erklæringen om utdanning («EFRS Statement on Education») blir implementert effektivt, vil alle land i Europa utvikle stråleterapeuter som har potensial til å utvikle og bruke sin bredde av ferdigheter for å støtte omsorg på en trygg måte i hele strålebehandlingen. Dokumentet er utviklet av EFRS’ ekspertkomité for stråleterapi hvor også Norge er representert ved Eric Sundquist fra OsloMet.[email protected]

Disse sitter i EFRS’ ekspertkomité for stråleterapi:Charlotte Beardmore (leder, Storbritannia), Anastasia Sarchosoglou (Hellas), Gianfranco Brusadin (Italia), Ainars Bajinskis (Latvia), Jo Duvivier (Nederland) og Eric Sundqvist (Norge).