Det nye RIS/PACS-systemet ved Sykehuset Innlandet er lite intuitivt og upålitelig, ifølge radiografer ved Sykehuset Innlandet, her representert ved Hamar sykehus. FOTO: THOMAS ANDERSEN/WIKIMEDIA COMMONS
Det nye RIS/PACS-systemet ved Sykehuset Innlandet er lite intuitivt og upålitelig, ifølge radiografer ved Sykehuset Innlandet, her representert ved Hamar sykehus. FOTO: THOMAS ANDERSEN/WIKIMEDIA COMMONS

Oppgitt over nytt røntgensystem

Etter mange utsettelser tok Sykehuset Innlandet på høsten i fjor i bruk det nye røntgensystemet som etter planen skal innføres i hele Helse Sør-Øst. Problemene har imidlertid vært mange også etter oppstart, og radiografene som arbeider med systemet, begynner å gå lei.

Publisert

– Alle yrkesgrupper ved Sykehuset Innlandet er nå ganske resignert og oppgitt når det gjelder det nye røntgensystemet, forteller sykehusets RIS/PACS-ansvarlig, radiograf Brede Randen til Hold Pusten. Han sier videre:

Lavere effektivitet, feil søkelys og generell frustrasjon har blitt hverdagen.

Brede Randen, radiograf

– Vi radiografer føler mye av søkelyset har skiftet fra pasientbehandling og undersøkelsesteknikk og over til tidkrevende registreringer i et lite intuitivt røntgensystem.

– Lavere effektivitet, feil søkelys og generell frustrasjon har blitt hverdagen.

De mange problemene systemet har medført, har bidratt til at flere har ytret ønske om å bytte leverandør.

Det er Carestream som har levert det nåværende systemet. Ansvarlig for selskapets radiologisystemer i Norge, Ketil Solvang, sier til Hold Pusten at det alltid er utfordringer når et nytt system skal innføres.

– Spesielt fordi dette er et stort og komplekst system, presiserer han.

Solvang sier videre at de jobber med å rette opp problemene som har oppstått, og han mener det nye radiologisystemet vil bli bra.

– Derfor må vi gi det en en sjanse, sier han.

For ledelsen i Helse Sør-Øst er det heller ikke noe tema å bytte leverandør.

– Vi har ikke vurdert å bytte leverandør. Helse Sør-Øst har en regional avtale med Carestream og forholder seg til denne, sier konserndirektør i Helse Sør-Øst, Atle Brynestad overfor Hold Pusten.

Kulturforskjeller?Da Carestream vant anbudsrunden om det nye røntgensystemet i Helse Sør-Øst i 2013, var planen at pilotprosjektet på Sykehuset Innlandet skulle settes i drift allerede i april året etter.

Etter sju utsettelser ble systemet først iverksatt i september i fjor.

Blant argumentene fra Helse Sør-Øst for å velge Carestream som leverandør var at systemet deres var en hyllevare som raskt kunne settes ut i bruk.

– Men det var langt fra en hyllevare, sier radiograf Randen.

Han mener videre at systemet ikke var laget for norske arbeidsmetoder, og at det er en kollisjon i filosofien rundt hvordan ting skal gjøres. Norsk Radiografforbunds foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Oslo, Eli Skorpen, peker også på kulturforskjeller i forbindelse med innføringen av systemet når Hold Pusten kontakter henne.

– Carestream er spesielt store i USA, men det er en annen arbeidsflyt i Norge enn i Amerika, sier hun.

Solvang i Carestream mener på sin side at dette ikke dreier seg om kulturforskjeller.

– Dette er et system som er utviklet for å kunne brukes over hele verden, sier han og fortsetter:

– Versjonen som brukes på Innlandet, har vært brukt i Uppsala siden 2010.

Han understreker også at Carestream ikke er uten erfaring i Norge.

– Vi har hatt installasjonen på Vestre Viken siden 2002 samt en installasjon på Stavanger Universitetssjukehus siden 1997, forteller han.

Når det gjelder hvorfor et system som ble brukt i Sverige ikke fungerer i Norge, trekker Solvang igjen fram størrelsen og kompleksiteten i systemet som skal innføres i Helse Sør-Øst.

– Dessuten har vi hele tiden hatt to tanker i hodet samtidig; Innlandet som pilot og alle regionale behov og standardiseringen av disse, sier Solvang og føyer til:

– Det er veldig stor forskjell på et regionsprosjekt og det å bare skulle gå inn i to-tre foretak eller ett sykehus, for da trenger du bare å ta hensyn til de kravene og ønskene man har lokalt.

Han presiserer også at Carestream aldri har brukt hyllevare-betegnelsen på systemet.

– Det var antakeligvis et forsøk fra Helse Sør-Øst sin side på å forklare at dette skulle være eksisterende programvare, sier han og fortsetter:

– Avtalen mellom oss og Helse Sør-Øst er dessuten en utviklingsavtale hvor det ligger rom til og forventninger om at ting må tilpasses underveis.

Henger seg oppMen fagfolkene som arbeider med systemet på Sykehuset Innlandet er altså ikke fornøyd med det som er oppnådd så langt.

Vi har mistet mye arbeidstid fordi systemet henger seg opp, og vi må ofte restarte datamaskinene.

Brede Randen, radiograf

– Det er for mye å ta tak i, mener radiograf Randen.

Han forteller at systemet har vært veldig ustabilt.

– Vi har mistet mye arbeidstid fordi systemet henger seg opp, og vi må ofte restarte datamaskinene, forklarer han.

Solvang i Carestream sier at hverken leverandør eller Sykehuspartner har noen enkel forklaring på hva ustabiliteten skyldes.– Men dette er en kompleks infrastruktur da Sykehuspartner har mange systemer de skal drifte, påpeker han, og legger til:

– Det er ikke bare plattformen som er ustabil, men vi har hatt en del utfordringer der.

Han presiserer imidlertid at systemets stabilitet har blitt bedre.

– Og vi jobber videre med det, føyer Carestream-representanten til.

Randen forteller på sin side at det siden januar har blitt implementert relativt få forbedringer.

– Det er forsøkt en større patch for å bedre stabiliteten og å forsøke å fjerne noen av feilene, sier radiografen og fortsetter:

– Stabiliteten ble litt bedret, men ellers hadde det få praktiske forbedringer.

Fordelene som venterBrynestad i Helse Sør-Øst medgir at den nye løsningen har hatt mange feil.

– Det er gjennomført feilrettinger, men det er fortsatt feil som det jobbens med å rette, og dette pågår inntil situasjonen er tilfredsstillende, sier konserndirektøren.

Hold Pusten var i kontakt med tidligere direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst, Thomas Bagley, før han forlot stillingen i mai i år. Han hadde blant annet følgende å si om situasjonen:

– Det vil alltid være utfordringer med å være første sykehus til å ta i bruk nye løsninger, og vi har stor forståelse for de frustrasjoner som fagpersoner på Sykehuset Innlandet opplever på grunn av feil og forsinkelser.

Når feilene rettes opp, håper han fordelene med det nye systemet vil komme bedre frem. Blant de nye og forbedrede funksjonene nevner han elektronisk intern henvisning med sjekkliste, SMS-varsling til pasienter om timeavtaler, talegjenkjenning og automatisk oppdatering fra journalsystemet.

Kunne gjort en bedre jobb– De positive sidene ved systemet har imidlertid druknet i problemene, sier Randen.

TV2 har tidligere omtalt bekymringen blant fagpersoner på Sykehuset Innlandet over at feilene i det nye systemet kan få konsekvenser for pasientsikkerheten.

For eksempel nevnes er at man har fått opp bilder fra feil pasient når man har sett på en henvisning, at ordene «ikke» og «intet» har forsvunnet når man dikterer en diagnose, og at informasjon om pasienters allergi i enkelte tilfeller har falt bort.

Randen karakteriserer dessuten systemet overfor Hold Pusten som lite brukervennlig.

– Det er lite intuitivt, og det må mange klikk til, sier han. For radiografene sin del liker han spesielt dårlig at systemet er låst etter at bildene er inne i PACS.

– Før kunne vi forbedre og sortere bildene i ettertid, mens vi nå må ta kontakt med Sykehuspartner og få dem til å gjøre eventuelle endringer, forteller han og fortsetter:

– Konsekvensen av dette blir at vi radiografer kunne ha gjort en bedre jobb, men dropper dette fordi det tar for mye tid.

Solvang i Carestream er selv utdannet radiograf og sier han forstår at ikke alle radiografer liker at de ikke selv kan gå inn i systemet og arbeide med bildematerialet.

– Men det er Sykehuspartner som har ansvaret for driften av systemet, og det er de, og ikke vi, som har tatt denne avgjørelsen, presiserer han.

Han understreker riktignok at det nye røntgensystemet har funksjoner som gjør at bildene automatisk henges opp riktig slik som de skal vises for radiologene.

– Fordelen med dette er at radiografer kan bruke tid på andre ting, blant annet på pasienter og til å gjøre flere undersøkelser, mener han.

Fortsatt et stykke igjenI juni i år ble Carestreams PACS-løsning innført ved Akershus universitetssykehus.

– Og her har det ikke vært alvorlige feil, sier Brynestad i Helse Sør-Øst.

Denne PACS-versjonen gir også radiograf mulighet til å slette bilder. Det er nå vedtatt at PACS-delen ved Sykehuset Innlandet skal oppgraderes til den samme versjonen som Ahus har.

– Men dette blir tidligst på nyåret, sier radiograf Randen.

Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, har uttalt til Østlendingen at det kan ta mellom 12 og 16 måneder før røntgensystemet kommer i orden.Problemene er størst ved RIS-delen av systemet.

– Feil og ustabilitet ved dette er det som har gjort at sykehuset har måttet innføre manuelle rutiner og kontroll for å sikre trygg pasientbehandling, spesifiserer konserndirektør Brynestad.

Det er følgelig et stykke igjen til et felles røntgensystem for hele helseregionen.

– Videre plan for regional radiologi i Helse Sør-Øst er under utarbeidelse, sier Brynestad.

Når fellessystemet er en realitet, påpeker han at fordelene vil være mange. For eksempel vil bildene raskt vil være tilgjengelige uansett hvilket sykehus i regionen pasienten kommer til.Men før man kommer så langt, skal både RIS og PACS oppgraderes ved Sykehuset Innlandet. – Og dette er både svært ressurskrevende og usikkert med hensyn til løsninger som leverandør lover, sier Brede Randen og legger til:

– Dessuten vet vi ut fra tidligere erfaring at slike oppdateringer fører med seg nye feil og innebærer stor fare for at feil som er rettet opp, kan falle ut.

Radiografen beskriver det nye systemet som slitsomt. – En person må hele tiden følge med slik at det ikke oppstår feil, avklarer han.

Så langt har det ikke skjedd noen feil som har skapt konsekvenser.

– Men vi er livredde for at det skal skje, og vi har hatt tilfeller hvor det nesten har gått galt, men hvor det har blitt stoppet før det er gått ut til legen, sier Randen.[email protected]