Radiografen og korona verden rundt


Publisert

Søndag den 31. mai klokken 15.00 norsk tid kan du delta på et webinar om radiografens roller under koronapandemien i ulike deler av verden. Det er den internasjonale radiograforganisasjonen, ISRRT, som står bak.

Seks radiografer fra hhv. USA, Canada, Australia, Japan, Elfenbenskysten og Norge bidrar med hvert sitt 15 minutter lange foredrag. Bidraget fra Norge er det fagsjef i Norsk Radiografforbund Håkon Hjemly som står bak, han er en av nestlederne i organisasjonen. 

Hjemly forteller at de har spilt inn bidragene på forhånd, men at flere av foredragsholderne vil være med live og svare på spørsmål fra deltagerne i etterkant av foredragene.

– Hver av foredragsholderne forteller blant annet litt om situasjonen generelt i sitt eget land og i sin del av verden, om hvilke erfaringer de som radiografer har gjort seg, og hvilken rolle fagforeningene i de ulike områdene har hatt under pandemien, sier Hjemly.

Selv snakker han for eksempel litt om en undersøkelse Norsk Radiografforbund foretok blant sine medlemmer tidlig i april, der 38 prosent av de spurte oppga at de har måttet ta sjanser med tanke på smittevern under pandemien.

Han kommer også innpå hvordan forbundet har bistått mange av sine medlemmer i denne unntakstilstanden. 

– Mye har dreid seg om arbeidstidsavtaler og retningslinjer med tanke på overtid, bemanningsproblemer og uttak av ferie, sier Håkon Hjemly.

Han snakker også om at Norsk Radiografforbund har hatt jevnlige møter med foretakstillitsvalgte siden pandemien nådde oss, i starten daglig, nå ukentlig, der man sprer informasjon og deler erfaringer. 

– Dessuten kommer jeg inn på hvordan vi har brukt sosiale medier, blant annet ved å opprette en egen facebookgruppe der svært mange radiografer deltar og deler av sine erfaringer, sier Hjemly.

Webinaret foregår som en såkalt live event på ISRRTs Facebook-side, og finner altså sted søndag nå i pinsehelgen klokken 15.00 norsk tid.

– Får du det ikke med deg live, kan du klikke deg inn og se det senere, sier fagsjefen, som røper at det blir flere webinarer fremover om lignende og andre aktuelle teamer.  tone.rise@holdpusten.no 

Powered by Labrador CMS