Monopolsituasjonen som nå skapes på bildediagnostiske tjenester, forringer helsetilbudet på Nordmøre, sier Eigil Sandvik, fastlege og tillitsvalgt for Legeforeningen. FOTO: PRIVAT
Monopolsituasjonen som nå skapes på bildediagnostiske tjenester, forringer helsetilbudet på Nordmøre, sier Eigil Sandvik, fastlege og tillitsvalgt for Legeforeningen. FOTO: PRIVAT

Slutt for Medi 3 i Kristiansund

Kristiansund blir uten et privat røntgentilbud når Medi 3 legger ned virksomheten sin her.

Publisert Sist oppdatert

– Vi legger ned virksomheten til Medi 3 i Kristiansund fra 1. juni fordi avtalen med Helse Midt-Norge da faller bort, sier radiograf Andreas Bulling til Hold Pusten.

Han er avdelingsleder ved Medi 3 i Kristiansund.

Medi 3 er en av flere røntgenlaboratorier som rammes av at Helse Midt-Norge kun inngikk avtale om kjøp av private røntgentjenester med én aktør, Aleris Røntgen.

– Ved å inngå avtale med bare én aktør i fylket sørger foretaket for at pasientene på Nordmøre og i Romsdal i realiteten står uten et privat radiologisk tilbud, fremhever Bulling.

Eigil Sandvik, fastlege ved Vågen legesenter og tillitsvalgt for Den norske legeforening i Kristiansund, beskriver overfor Hold Pusten situasjonen som uheldig.

– Monopolsituasjonen som nå skapes på bildediagnostiske tjenester, forringer helsetilbudet på Nordmøre, sier han.

Store reiseutgifter

Ved Medi 3 i Kristiansund har de hatt cirka 6500 pasienter i året: 4500 pasienter på MR og 2000 fordelt på mammografi, røntgen og ultralyd.

– Og MR- og røntgentilbudet ved sykehusene i Kristiansund og Molde vil ikke kunne kompensere for bortfall av Medi 3 i Kristiansund, sier Sandvik og understreker videre:

– Mange vil følgelig måtte reise til Ålesund, noe som medfører en stor belasting for pasientene, store reiseutgifter og enorme samfunnskostnader i tapt inntekt.

Bulling utdyper at dette innebærer en reise på tre og en halv time hver vei for pasientene som vil benytte seg av et privat røntgentilbud.

– Noe jeg rett og slett synes er urimelig gitt det offentlige tilbudet i denne regionen, sier radiografen.

– I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det også rart at man skal spare noen kroner per undersøkelse når vi vet at pasientreiser vil bli belastet med reiseutgifter for 4500 pasienter bare på MR.

Pasienter og fagfolk ikke hørt

Han sier videre at Helse Midt-Norge kun så på pris per undersøkelse når de ga hele kontrakten til Aleris Røntgen.

– Hverken pasienter eller fagfolk ble hørt, og at geografisk plassering og kvalitet ikke ble vektlagt overhodet i anbudsprosessen, synes jeg som fagmann i beste fall er useriøst, fortsetter Bulling.

– Etter min mening burde helseforetaket sørge for at det er en viss form for forutsigbarhet og fornuft rundt disse anbudsrundene.

Radiografer bør etter hans mening tenke seg om to ganger før de starter i det private. Selv vil han i framtiden søke jobber utenfor helsevesenet.

– Etter lang fartstid og videreutdanning i MR mener jeg jo at helsevesenet og pasientene er best tjent med at vi som fagfolk har en viss form for forutsigbarhet når det gjelder geografisk plassering av disse tjenestene, fremhever Bulling.

Lengre tid før behandling

Sandvik sier at det også vil få store konsekvenser for fastlegenes arbeidshverdag at Medi 3 i Kristiansund må legges ned.

– Vi vil få betydelig dårligere tilgang til bildediagnostikk, spesielt for MR-undersøkelser, og dette vil ha stor betydning for vår mulighet til å raskt kunne utrede pasienter og avklare dem for videre behandling, poengterer fastlegen.

Han forteller at hovedtyngden av MR-undersøkelser de bestiller privat, går på utredning av muskel- og skjelettlidelser.

– Og med lengre ventetid på avklaring av diagnose, tar det lengre tid til behandling kan igangsettes, og lengre tid til pasientene blir friske, sier han videre, og legger til:

En stor del av disse pasientene er sykemeldte i påvente av diagnostikk og behandling, og man risikerer økt sykefravær av denne omleggingen.Sandvik er følgelig klar på at Helse Midt-Norge burde ha sørget for å dele opp anbudet.

– Eller i hvert fall satt som forutsetning at tilbyder måtte sørge for fortsatt MR- og røntgentjenester også i Kristiansund, understreker han.

– Det som blir resultatet nå, er en betydelig forringelse av helsetilbudet til befolkningen på Nordmøre, som følge av en aktiv sentraliseringspolitikk av Helse Midt-Norge og helseminister Høie, mener fastlegen.

Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Norge sier på sin side til Hold Pusten at helseforetaket avviser at anbudsresultatet representerer en aktiv sentraliseringspolitikk.

– Anskaffelsen av bildediagnostiske tjenester er gjennomført etter en grundig behovsvurdering basert på forbruk, forbruksmønster og forventet utvikling, kapasitet og forventet fremtidig kapasitet i egne helseforetak, uttrykker Haukås og legger til:

– Vi vurderte både pris og kvalitet og det å sikre en helhetlig og tilgjengelig helsetjeneste i regionen. 

Hold Pusten kontaktet også Helse- og omsorgsdepartementet for en kommentar i denne saken, men har ikke i skrivende stund ikke ikke fått noen uttalelse. [email protected]