Papirhenvisninger dominerer fortsatt ved OUS.FOTO: ANDERS BAYER/OUS/WIKIMEDIA COMMONS
Papirhenvisninger dominerer fortsatt ved OUS.FOTO: ANDERS BAYER/OUS/WIKIMEDIA COMMONS

Henviser mest på papir

Publisert

Hver måned foretas det 13 000 radiologiske papirhenvisninger ved Oslo universitetssykehus (OUS). Det er 70 prosent av sykehusets interne tønygenundersøkelser.

– Jeg tror vi er de siste som ikke har elektroniske henvisninger i Helse Sør-Øst, sier leder for Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved OUS, Hans-Jørgen Smith, til Dagens Medisin.

Dette innebærer mer tidsbruk på selve henvisningen og høyere risiko for feilregistrering.

Ved elektroniske henvisninger har man garanti for at informasjonen kommer frem, og at den er lagt på riktig pasient. 

Men alt er ikke bare mørkt. I fjor startet et pilotprosjekt med elektroniske henvisninger ved OUS. Smith forteller til Dagens Medisin at dette trenger forbedringer før det tas i bruk, men han har tro på OUS skal få elektroniske henvisninger før året er omme.TONE AGUILAR