Det kan ta lang tid å få svar på for eksempel CT-undersøkelser ved Haugesund sjukehus. FOTO: ISTOCK
Det kan ta lang tid å få svar på for eksempel CT-undersøkelser ved Haugesund sjukehus. FOTO: ISTOCK

Lang svartid bekymrer

Publisert

Fastlege på Karmøy Morten Skaret Mathisen er bekymret for det han mener er altfor lang ventetid på røntgesvar ved Haugesund sjukehus, noe som gjør at han og andre fastleger kommer sent i gang med utredning og behandling av pasientene sine, ifølge lokalavisen Karmøynytt

Eksempelvis never han at en av hans pasienter etter fem uker fortsatt ikke hadde fått svar på en CT-undersøkelse, og at han selv måtte purre for å få svar.

– Det kan ikke være slik at en skal være avhengig av våkne og pågående fastleger for at pasienten skal komme «fram i køen», sier fastlegen, som karakteriserer situasjonen som helsefarlig. Leder av Radiologisk enhet ved Haugesund sjukehus, Harald Nes, sier til Karmøynytt at situasjonen er frustrerende.

– Medarbeidere arbeider overtid for å få unna mengden med bilder som skal beskrives, men mengden øker raskere enn en greier å få tak i kvalifiserte fagfolk, medgir han.

En følge av den store pågangen, er at sykehuset må prioritere akutt syke og pasienter som skal til kreftutredning, mens pasienter med lavere risiko sendes til privat røntgeninstitutt. TONE AGUILAR