Målrettet kreftcellekamp

Detaljert bildediagnose gir grunnlag for mer spesifikk behandling av kreft, og mange liv kan reddes.

Andreas Kleppe ved Universitetet i Oslo har i forbindelse med sin doktorgradsavhandlingen utviklet et system hvor man sammenligner flere tusen bilder av kreftceller. Bildene er tatt med mikroskopkamera og er et eksempel på hvordan teknologien kan bistå i forbindelse med diagnose og valg av behandling.

Ifølge Forskning.no er prosjektet et samarbeid mellom bildediagnostikkmiljøet ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo universitetssykehus.

– Så langt har man i liten grad kunnet nyttiggjøre seg denne kunnskapen, men ved hjelp av avansert bildeanalyse vil det være mulig å sammenligne svært mange mikroskopbilder fra et stort antall pasienter, sier han overfor forskning.no og legger til:

– Dette gir bedre kunnskap om hvordan kreften vil utvikle seg.

En slik analyse gir følgelig mulighet til å skreddersy riktig behandling for hver pasient, hvilket han presiserer har stor betydning for deres livskvalitet og muligheter for å overleve kreften.

– For eksempel blir det lettere å plukke ut hvem som trenger cellegift eller operasjon og hvem som ikke gjøre det, sier Kleppe.

Metoden han har utviklet kan anvendes ved flere krefttyper, men har spesielt vist seg å være nyttig ved alvorlig tykktarmskreft.TONE AGUILAR