MR best ved kolorektale levermetastaser

Publisert

Ifølge en doktorgradsstudie gir MR og ultralyd best grunnlag for å bestemme den optimale operasjonsstrategien ved levermetastase i forbindelse med kreft i tykk- og endetarm.

Avhandlingen ble utført av Anselm Schulz ved Universitetet i Oslos Institutt for klinisk medisin.

– Korrekt identifikasjon av alle metastaser er avgjørende for valg av behandlingsstrategi, skriver Schulz i Tidsskrift for Den norske legeforening

I studien så han på leversvulster rett før de skulle fjernes, og undersøkte om kontrastforsterket intraoperativ ultralyd endret operasjonsstrategien. Resultatet var at den gjorde det i 30 prosent av tilfellene.

Studien så også på hvilke metoder som var best egnet til å påvise levermetastaser. Den sammelignet kontrastforsterket flerfaset CT, PET/CT og MR med diffusjon. Her kom MR best ut med en sensitivitetsprosent på 90, mens CT og PET/CT lå på henholdsvis 68 og 61 prosent.TONE AGUILAR