Utvikler ny metode for å vurdere hjertefunksjon

I et av prosjektene som ble tildelt innovasjonsmidler i Helse Midt-Norge i fjor skal man bruke realistisk ultralydsimulering og kunstig intelligens for å vurdere hjertefunksjonen. Prosjektet utføres ved Klinikk for hjertemedisin ved St. Olav hospital og ledes av Bjørnar Grenne.

Ifølge helseforetakets nettsider skal det utvikles en ny metode for evaluering av hjertes funksjon. Den nye metoden skal kombinere kunstig intelligens med moderne ultralydavbildning og biomekanikk.

– Målet er å tilby et effektivt og presist verktøy i utredningen av pasienter henvist til hjerteundersøkelser, står det videre i nyhetssaken fra Helse Midt-Norge.

Metoden skal ta i bruk deformasjonsavbilding hvor man måler hjertemuskelens tøyning. De kliniske målene som denne typen avbildning gir, skal gi bedre prognostisk verdi enn hva anatomiske målinger i konvensjonell ekkokardiografi gjør.TONE AGUILAR