Bruk av egenmeldinger i en IA-bedrift

Arbeidsgiver vil ikke akseptere egenmelding, og krever sykemelding. Er det riktig?

Publisert Sist oppdatert

Et medlem spøri Hold Pusten nr. 3/11:

 

I forbindelse med at jeg var syk for noen uker siden, leverte jeg egenmelding. Sykehuset jeg jobber på er IA-bedrift, og vi kan derfor benytte egenmelding for inntil 8 dager sammenhengende, og totalt 24 kalenderdager i løpet av året. I forbindelse med en litt kraftig influensa leverte jeg egenmelding for 6 dager. Noen dager senere forstuet jeg håndleddet og leverte derfor ny egenmelding for 4 dager. Nå hevder arbeidsgiver at de ikke vil akseptere den siste egenmeldingen, og at jeg må levere sykemelding for disse 4 dagene. Kan arbeidsgiver kreve dette? Svar: Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. For å få rett til å bruke egenmelding må du ha jobbet hos arbeidsgiver i minst 2 måneder. Som ansatt i en IA-bedrift kan du levere egenmelding i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. Egenmelding kan ikke benyttes i mer enn åtte dager for hvert fraværstilfelle. Har du brukt opp de 8 dagene i løpet av en 16 dagers periode må du arbeide 16 dager sammenhengende før ny egenmelding kan brukes. Da det er slik at nytt sykefravær innen 16 dager medregnes tidligere sykefravær som det ikke er levert sykemelding for, innebærer dette at du i dette tilfellet har levert egenmelding for totalt 10 dager i løpet av en 16 dagers periode. Siden du bare har anledning til å bruke 8 egenmeldingsdager i løpet av en 16 dagers periode gjenstår det derfor 2 dager som må dokumenteres med sykemeldingsattest fra lege. Hvis du derfor ikke har jobbet 16 dager sammenhengende mellom dine 2 fravær må de 2 siste dagene av det siste fraværet dokumenteres med sykemeldingsattest. I ditt tilfelle vil det være mest hensiktsmessig å få en sykemelding for hele det siste fraværet for å unngå å bruke egenmeldingsdager for de 2 første dagene av dette fraværet.jjjjjjjjjj