Hva når jeg er skuffet over min tillitsvalgte?

Hva gjør man når man er misfornøyd med sin lokale tillitsvalgte?

Publisert Sist oppdatert

Et medlem spør i Hold Pusten nr. 5/2011:

Jeg er misfornøyd med min lokale tillitsvalgte. Hun tar ikke opp viktige saker når vi medlemmer ber om det. Ved årets lønnsforhandlinger fikk vi dessuten et svært dårlig resultat, men som hun mente var ok.

Den tillitsvalgte har i tillegg et svært nært venninneforhold til sjefen, noe jeg synes er problematisk. Hva kan jeg gjøre? Svar: Å ha et velfungerende tillitsvalgtapparat er viktig for Norsk Radiografforbund. Imidlertid er det slik at det er medlemmene på det enkelte arbeidssted som selv velger sine tillitsvalgte. Norsk Radiografforbund kan bare gripe inn i de tilfeller den tillitsvalgte overtrer forbundets vedtekter eller på annen måte skader forbundet. Er dere misfornøyde med det arbeidet de tillitsvalgte gjør må dere derfor selv ta initiativ for å endre på situasjonen. Dere kan jo i første omgang gjøre vedkommende kjent med at dere er misfornøyde med arbeidet vedkommende gjør som tillitsvalgt. Bedrer ikke situasjonen seg etter dette, må dere vurdere å velge en ny tillitsvalgt. Dette kan skje på et medlemsmøte eller på årsmøtet i avdelingen.