Hva skjer med helge- og høytidstillegg ved sykdom?

Kan arbeidsgiver nekte å utbetale helge- og høytidstillegg når man er syk?

Publisert Sist oppdatert

Et medlem spør i Hold Pusten nr 4/2011:

I forbindelse med påsken var jeg sykemeldt. Nå hevder arbeidsgiver at jeg ikke har krav på å få utbetalt tilleggene for de dagene jeg var syk, selv om jeg ihht ordinær turnusplan skulle ha jobbet både langfredag og påskeaften. Kan arbeidsgiver nekte å utbetale høytidstilleggene da jeg jo har krav på full lønn, inkludert tillegg, ved sykdom? Svar: Utgangspunktet er at ansatte skal ha full lønn under sykdom. Full lønn tilsvarer lønn inkl. tillegg ihht oppsatt turnusplan. I forbindelse med høytider utarbeides det egne turnuser. Er man syk/i permisjon i forkant av høytidene skal man ikke settes opp i disse turnusene, men skal ha lønn ihht grunnturnusen, og har da ikke krav på høytidstilleggene hvis man ikke jobber. Blir man imidlertid syk umiddelbart før en høytid/helligdag – men er satt opp på jobb på dager som genererer høytids-/helligdagstillegg skal man ha tilleggene utbetalt som om man hadde vært på jobb. Er man langtidssykemeldt eller i permisjon og ikke inngår i oppsatt høytidsturnus skal man heller ikke ha høytids-/helligdagstilleggene utbetalt, men bare ha utbetalt ”vanlige” tillegg for kveld/natt/lørdag/søndag ihht grunnturnus. Så hvis du var oppsatt til å jobbe ihht påsketurnusen men ble sykemeldt umiddelbart før påske, vil du ha krav på å få tilleggene utbetalt.