Må vi begynne med turnus?

Kan arbeidsgiver endre arbeidstiden vår, slik at vi må begynne å jobbe turnus?

Publisert Sist oppdatert

Et medlem spør i Hold Pusten nr 7/2011:

I forbindelse med en omorganisering i min avdeling, der flere dagstillinger er planlagt tatt bort, har vi fått beskjed av arbeidsgiver om at noen av oss må begynne å arbeide turnus. Har arbeidsgiver anledning til å endre arbeidstiden vår, slik at vi må jobbe turnus, når vi er ansatt i dagstillinger? Svar: Hvis jeg forstår deg riktig vil dagstillingene forsvinne i forbindelse med en omorganisering, og at det i stedet opprettes turnusstillinger som dere tilbys å gå inn i. Forutsatt at dere er ansatt i dagstillinger, og dette fremgår av ansettelseskontraktene, vil dette i realiteten innebære en oppsigelse – hvor dere samtidig tilbys ny ansettelse i turnusstillinger. Utgangspunktet er at en oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkning/omorganisering ikke er saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har ”annet passende arbeid” å tilby, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Spørsmålet blir derfor om denne plikten er oppfylt ved å tilby ansettelse i turnusstillinger i stedet. Plikten til å tilby ”annet passende arbeid” innebærer at arbeidsgiver er pliktig til å tilby ansatte som blir ”overflødige” ledige arbeidsoppgaver. Denne plikten gjelder selv om det ikke er noen konkret stilling som er ledig. Det er tilstrekkelig at det finnes et udekket arbeidskraftbehov. Utgangspunktet er at den stillingen dere tilbys skal være så lik den tidligere i både lønn og stillingsinnehold som mulig. Hvis det foreligger en avtale som tilsier at dere er ansatt på dagtid, vil en turnusstilling kunne oppfattes som en vesentlig endring av ansettelsesforholdet. Hvis det finnes andre stillinger eller et udekket arbeidskraftbehov i virksomheten hvor dere kan arbeide med samme arbeidstid - og med de samme oppgavene - som i dag, vil arbeidsgiver være pliktig til å tilby dere dette. Hvis det eneste arbeidsgiver kan tilby er turnusstillinger må dere velge om dere vil akseptere dette tilbudet, eller hevde at oppsigelsen fra dagstillingen er usakelig. Forutsatt at turnusstillingene er de eneste stillingene som er ledige, og at vilkårene i arbeidsmiljølovens § 15-7 er oppfylt, vil en oppsigelse trolig bli akseptert som saklig begrunnet.