Rett til å bli ansatt?

Har en vikar fortrinnsrett til fast jobb i den stillingen man vikarierer i?

Publisert Sist oppdatert
Et medlem spør i Hold Pusten nr. 6/2011: Jeg går i et lengre vikariat for en kollega som er i permisjon. Nå har vedkommende valgt å si opp før permisjonstiden er over. Har jeg krav på å bli ansatt i stillingen jeg vikarierer i? Svar: Vikarer opptjener ikke fortrinnsrett. Dersom den det vikarieres for slutter, har du ikke noe krav på ansettelse i stillingen, men er henvist til å konkurrere på lik linje med andre søkere om fast ansettelse i stillingen. Har du imidlertid vært ansatt sammenhengende i mer enn ett år, vil du ha krav på skriftlig varsel om fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Hvis arbeidsgiver ikke overholder denne fristen kan du kreve at fratreden skal utsettes til en måned etter at varsel er gitt.