Foto: Fotolia
Foto: Fotolia

Riktig med prøvetid etter vikariat?

Er det riktig med ny prøvetid etter et vikariat?

Publisert Sist oppdatert

Et medlem spør i Hold Pusten nr. 2/11:

Jeg har hatt diverse vikariater
her ved sykehuset Trøste og Bære de siste 2 årene. Mitt nåværende vikariat utløper 1. mars, men vedkommende som jeg vikarierer for, har valgt å slutte. Jeg har derfor fått tilbud om fast ansettelse i stillingen. I tilbudsbrevet fra arbeidsgiver står det imidlertid at jeg ansettes med 3 måneders prøvetid. Kan arbeidsgiver kreve dette når jeg allerede har vikariert i stillingen i 5 måneder? Svar: Prøvetid er ment å skulle brukes til å vurdere arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet. I ditt tilfelle har arbeidsgiveren hatt anledning til å foreta denne vurderingen i forkant av at du tilbys fast ansettelse. Behovet for å ha prøvetid er i dette tilfellet derfor ikke tilstede. Selv om det ikke finnes noen lovbestemmelser som regulerer dette forholdet tilsier rettspraksis at hvis noen har fungert i samme, eller tilsvarende stilling, i mer enn 6 måneder, kan vedkommende ikke gis prøvetid ved fast ansettelse. En slik bestemmelse i ansettelseskontrakten vil derfor være ugyldig. Det vil det derfor neppe ha noen praktisk konsekvens at bestemmelsen blir stående, så du må selv vurdere om du ønsker å få denne fjernet. Lykke til med fast jobb!