FOTO: UNIO

Streikefare ved flere sykehus

Dersom partene ikke kommer til enighet til uken, trappes streiken blant Unios medlemmer opp fra 4. juni. I så fall vil også 27 radiografer være blant de streikende.

Publisert Sist oppdatert

Tilbudet Unio fikk i forhandlingene med Spekter tidligere i vår, imøtekom ikke de utfordringene som er ute i helseforetakene og hadde ikke en lønnsramme som var stor nok til å rette opp etterslepet som har oppstått. Det ble derfor brudd i forhandlingene i Spekter-område 10 (helseforetakene) og 13 (Lovisenberg og Martina Hansens hospital).

Tariffoppgjøret går derfor til Riksmekleren. Meklingen blir 2. og 3. juni. Dersom vi ikke kommer til en løsning under meklingen, blir det streik i helseforetakene og i sykehus med driftsavtale fra 4. juni.

Totalt tas det ut 313 UNIO-medlemmer i streikens første fase. 27 av disse er radiografer, mens resterende er fra øvrige Unio-forbund, fordelt etter antall medlemmer.

Medlemmene som tas ut i streik i fase én, er ansatt ved følgende foretak/sykehus:

  • UNN
  • St. Olavs Hospital
  • Helse Bergen
  • Sykehuset Østfold
  • OUS
  • Ahus
  • Martina Hansens Hospital

Uttaket fra Unio vil hovedsakelig ramme elektiv virksomhet, poliklinisk virksomhet og stabsfunksjoner ved de berørte sykehusene. Som vanlig unntar Unio medlemmer som arbeider med syke barn, øyeblikkelig hjelp, psykisk helse, kreft og sjelesorg. Det er også tatt hensyn til koronaberedskapen.
ole.andre.gjerde@radiograf.no

Powered by Labrador CMS