SYKEHUSSTREIKEN

Kampviljen er sterk hos Lill Sverresdatter Larsen og Bent R. Mikalsen, hhv. leder og nestleder i Unio Spekter. Her fra onsdagens møte med de streikende på Ullevål sykehus.

Trapper opp igjen

Unio Spekter varslet i dag at de tar ut ytterligere 14 sykehusansatte i streik til uken. Da ønsker de blant annet å ramme et prestisjeprosjekt i Helse Midt-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen og arbeidsgiver må tenke seg nøye om. De må forstå at noen grupper ute i sykehusene er fullstendig uunnværlige.

Det sto ikke på streikeviljen og stemningen da ledelsen i Unio Spekter møtte streikende utenfor Ullevål sykehus i formiddag. Blant de fremmøtte var Matim Winther, én av foreløpig syv streikende radiografer ved OUS.

Hun er ansatt i Avdeling for teknologisk drift ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin og er en av to medlemmer NRF har tatt ut derfra. Til sammen er de 13 på hennes avdeling.

– Vi regnes nok som et ganske trygt valg, da vi ikke jobber med pasienter, sier hun til Hold Pusten.

– Hvor lenge går det fint uten deg?

– Vi jobber med den regionale RIS/PACS-anskaffelsen, så mye stopper opp, selv om det ikke går utover liv og helse, sier Winther.

– Hvordan er det å streike?

– Det går bra. Men man går hele tiden og er litt spent på hvor lenge vi får fortsette.

– Hva tror du om nettopp det etter at det ble tvungen lønnsnemnd i KS-området og Oslo kommune?

– Statistisk har vi dårlige odds. Men hvis vi ikke prøver, oppnår vi ingenting, sier hun og legger til.

– Vi vil helst tilbake til jobb, men vi må prøve å få dem tilbake til forhandlingsbordet.

Bent R. Mikalsen, Thor Eivind Halvorsen og Matim Winther fra dagens møte på Ullevål sykehus.

Vil ramme prestisjeprosjekt i fase 3

NRF-leder og nestleder i Unio Spekter Bent R. Mikalsen var blant de tilstedeværende på denne streikens sjette dag. Også sekretariatsleder i NRF Thor Eivind Halvorsen er til stede som representant for den sentrale streikekomiteen.

– Det er stor streikevilje og godt samhold i Unio! utbryter en kampvillig Mikalsen til Hold Pusten.

Som kjent har Unio allerede varslet at de øker streikeuttaket fra i morgen torsdag av. I det som blir streikens fase 2, vil rundt 600 Unio-medlemmer være i streik, blant dem 63 radiografer.

I løpet av samtalen vi har med de to NRF-lederne, gjør de seg klare til å varsle Spekter om et nytt uttak, fase 3, som vil gjelde fra tirsdag 15. september. Da vil ytterligere 14 Unio-medlemmer være i streik. Blant dem sykepleiere og radiografer i Helse Møre og Romsdal og i Helse Nord-Trøndelag som jobber med den såkalte Helseplattformen, nærmere bestemt med en ny felles journalløsning i Midt-Norge.

– Et prestisjeprosjekt som allerede er forsinket og kan rammes ytterligere. Det vil potensielt kunne ramme arbeidsgiver økonomisk, sier Mikalsen, som håper det er et språk de forstår, og som får dem tilbake til forhandlingsbordet.

– Det blir spennende å se hvordan Spekter og sykehusene agerer inn mot helgen.

Fysisk og digital rundreise

– «Hvis ikke nå, når?», er streikens slagord. Har du tro du på nå?

– Historisk er de fleste sykehusstreiker blitt avsluttet ved tvungen lønnsnemnd. Men jeg tror streiken vil vare en stund. Noe annet vil være uklokt, sier Mikalsen.

Han minner om at Unios medlemmer i utgangspunktet har en snittlønn på godt under gjennomsnittet. I tillegg har de et etterslep på flere år, også etter fjoråret, ut fra oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå, som spår en lønnsvekst på over tre prosent i år, altså høyere enn tilbudet fra Spekter på 2,8 prosent.

– Våre medlemmer opplever i tillegg mye press, ikke minst i radiologiske avdelinger, og uten mye overtid fra radiografer hadde ikke sykehusene gått rundt rett og slett, sier han og fortsetter:

– Regjeringen og arbeidsgiver må tenke seg nøye om. De må forstå at noen grupper ute i sykehusene er fullstendig uunnværlige, og at det er stor frustrasjon der ute blant medlemmene over at de ikke når frem.

Etter Ullevål-seansen fortsatte de to NRF-lederne videre til Ahus, der de møtte streikende radiografer. I morgen torsdag fortsetter rundreisen med besøk i Bergen fra Mikalsen og begge to i Østfold fredag. I tillegg deltar de på flere digitale møter med de streikende.
tone.rise@holdpusten.no

Powered by Labrador CMS