Tror på mer CT ved hjerteinfarkt

En studie skal se på hvor effektivt CT er som diagnostisk metode ved hjerteinfarkt. Målet er å unngå invasive undersøkelser der det ikke er nødvendig.

Publisert

– Tradisjonelt har man anbefalt invasive hjertekateterundersøkelser når det er høy risiko for koronarsykdom fordi man da kan behandle innsnevring samtidig, sier Håvard Dalen, overlege på hjerteavdelingen ved St. Olavs hospital og forsker ved NTNU, til Hold Pusten.

– Men det at CT-diagnostikken har blitt bedre og strålebelastningen ved denne mindre, gjør at vi mener at CT også bør brukes der hvor man før mente det ikke var riktig, og dette ønsker vi å vise i denne studien, påpeker han videre.

Det at CT-diagnostikken har blitt bedre og strålebelastningen ved denne mindre, gjør at vi mener at CT også bør brukes der hvor man før mente det ikke var riktig.

Studien inngår i forskningsprosjektet «Forbedret bildediagnostikk av hjertet der pasienten er» som Dalen er leder for. Dette prosjektet er én av de to første i det de kaller Clinical Academic Groups (CAG) i Helse Midt-Norge, som er en ny modell i helseregionen hvor man samler klinikere og forskere fra helseforetakene og universitets- og høyskolesektoren med formål om å bedre helsetjenestene innenfor de respektive fagområdene. Les mer om modellen og forskningsprosjektene her.

Mange som ikke trenger utblokking

Bakgrunnen for studien, forteller Dalen, er tidligere studier blant hjerteinfarktpasienter hvor man har sett på hvor nyttig det er å gjøre utblokking av dem veldig kort tid etter at de har fått infarktet.

– For argumentet har vært at dette må skje etter kort tid og helst den samme dagen, fortsetter legen.

De internasjonale retningslinjene indikerer at hjertekateterundersøkelsen må gjøres innen tre dager.

– Nye studier viser imidlertid at det å gjøre tidlig utredning med tanke på utblokking ikke er noe bedre for pasientene enn å gjøre det senere, sier Dalen og presiserer:

– Dette innebærer at man først gir medisiner, og så venter man med inngrepet til medisinene virker.

I tillegg henviser han til studier som indikerer at mellom 40 og 50 prosent av pasientene ikke har behov for utblokking.

– Hvilket er et høyt tall, understreker han og legger til:

– Vi tror det derfor vil være både god pasientbehandling og god helseøkonomi å identifisere med CT de pasientene som ikke trenger invasive undersøkelser med tanke på utblokking eller hjerteoperasjon. 

Bedre lokal diagnostikk

Studien skal etter planen starte til sommeren, og alle sykehusene i Helse Midt-Norge deltar.

– Hva vi tror er nøkkelen i dette, er å forbedre hjertebildediagnostikk der pasienten er, understreker Dalen.

– Det vil si at de får bedre diagnostikk ved sitt lokale sykehus i stedet for at de flys eller kjøres til et universitetssykehus for å få gjort en invasiv hjertekateterundersøkelse.

Han sier videre at de har tro på å vise i studien at det går like bra, og kanskje bedre, med mange pasienter som får CT angiografi i stedet for en invasiv undersøkelse.

– Slik kan man dessuten bruke mer penger på diagnostikk og behandling i stedet for på transport av pasienter, uttaler han.

– Vi prøver å utnytte den teknologien vi har tilgjengelig for å kunne behandle pasientene på en enklere måte og nærmere sitt eget hjem, legger han til.

Tror på rask endring i praksis

Resultatene av studien antas å være klare rundt sommeren 2021.

– Og da skal fagnettverket i hjertemedisin i Clinical Academic Groups, CAG, diskutere disse med tanke på om resultatene kan brukes til å endre praksis ved de kardiologiske avdelingene i regionen, avklarer Dalen.

Han legger til at det kan være at praksis da endres raskt.

– Eller det kan være at man vurderer det slik at det trengs å organisere enda en studie, fortsetter han.

– Men vi tror sannsynligvis at studien vi nå skal i gang med, vil være med og forandre hvordan man organiserer behandling av hjerteinfarktpasientene i løpet av ganske kort tid etter at vi har gjort den ferdig.[email protected]

Powered by Labrador CMS