Radiografer i streik

Sykehusstreiken går sin gang. Her møter leder i Unio Spekter og NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen streikende ved Ullevål sykehus.

Vi er fortsatt i streik

Sykehusstreiken fortsetter med fornyet styrke, og det er viktig at du som ikke er tatt ut i streik, viser solidaritet med dine kolleger som står streikevakt og tar kampen for alle, skriver Ole André Gjerde.

Publisert Sist oppdatert

I går ble sykehusstreiken trappet opp med ytterligere 300 Unio-medlemmer, hvorav 36 av våre medlemmer. Dette betyr at over 600 personer nå er i streik,

Totalt er nå rundt 70 medlemmer av Norsk Radiografforbund tatt ut i streik – et mindretall av medlemmene i forbundene blir tatt ut i streik på vegne av alle. Hele forbundet og alle medlemmer er altså i konflikt, og å gjennomføre en streik er krevende, både for organisasjonen og for det enkelte medlem. Det er derfor viktig at du som ikke er tatt ut i streik, viser solidaritet med dine kolleger som står streikevakt og som tar kampen for alle.

Koronapandemien setter klare begrensninger for avviklingen av streiken, derfor ønsker vi at du blant annet er aktiv på sosiale medier og hjelper oss med å spre streikebudskapet. Du kan også oppfordre dine venner til å støtte streiken. Budskapet er helt klart: Lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig – vi trenger en real lønnsvekst for gruppene våre.

Bruk følgende hashtags når du poster på SoMe:
#nrfstreik #unioistreik #deuunnværlige #kunnskapogtrygghet

Les mer om hvorfor vi er i streik her.

Viktig informasjon til tillitsvalgte der det ikke er tatt ut medlemmer i streik

Når en streik inntreffer, brytes all kontakt mellom de tillitsvalgte og arbeidsgivers representanter på alle arbeidsplasser innen tariffområdet. Dette gjelder også de arbeidsplassene hvor det ikke er tatt ut medlemmer i streik.

På alle arbeidsplasser, enten det er streik eller ikke, skal all ordinær partskontakt opphøre, som for eksempel lokale lønnsforhandlinger, særavtaleforhandlinger, saker som faller inn under hovedavtalen og lignende. Det gjelder også deltakelse i råd og utvalg, som for eksempel tilsettingsråd og partssammensatte utvalg og i alle andre sammenhenger hvor man sitter i egenskap av å være representant for sin forening. Saker regulert etter arbeidsmiljøloven (som for eksempel personalsaker) skal håndteres på vanlig måte uavhengig av om tillitsvalgte er i streik eller ikke.
ole.andre.gjerde@radiograf.no

Powered by Labrador CMS