Ciaran Kenny på talerstolen under NRFs landsmøte i november.
Ciaran Kenny på talerstolen under NRFs landsmøte i november.

– Vi ser en brutalisering av arbeidslivet

Ciaran Kenny ble votert inn til styreplass på NRFs landsmøte i november. Han mener kampen mot et stadig tøffere arbeidslivsklima blir en av de viktigste sakene fremover.

Publisert

– Gratulerer med styreplass!

– Takk skal du ha!

– Valgkomiteen hadde innstilt deg til varaplass, men så ble du votert inn til styreplass etter benkeforslag. Var du forberedt på det, altså at det skulle komme et slikt forslag?

– Thomas (Gulbrandsen, foretakstillitsvalgt ved Ahus, red.anm.) og tidligere tillitsvalgt diskuterte det med en del folk på landsmøtet, så sa de til meg at de ville fremme det, og jeg sa ja. 

På landsmøtet for tre år siden ble Kenny valgt inn som 4. vara, men frafallet har vært såpass stort at han i praksis har hatt styreplass en god stund.

– Til slutt var jeg eneste vara igjen, da får man for det meste plass ved bordet.

– Hva mener du har vært viktigst av sakene styret har jobbet med i det siste?

– Arbeidet med beskrivende radiografer, det er veldig bra å ha fått det på plass. 

– Og hva tenker du at blir viktig fremover?

– Jeg er opptatt av at det virker som flere har det vanskelig på jobb. 

– Kan du utdype det?

– Vi ser en brutalisering av arbeidslivet. Det er blitt tyngre å være radiograf. Alt dreier seg om effektivisering, og vi pålegges stadig mer arbeid. 

– Merker du det selv?

– Ja, som radiograf på gulvet merker jeg det godt. Og det er ikke bare hos oss, sier Kenny, som jobber med MR ved Ahus.

– Det virker som det er bred enighet om dette når jeg snakker med andre rundt om i landet, fortsetter han. 

Dette er et spørsmål Kenny også har tatt opp med sin egen ledelse. 

– Jeg fikk et bra svar av divisjonsdirektøren vår da jeg snakket med henne om det. Hun sa: «Vi får vi de pengene vi får av helseministeren. Og det er opp til folk hvem som skal være helseminister.» 

– Litt forenklet kanskje, men det er nok viktig å jobbe politisk for å få mer penger inn i helsesystemet. 

– Hvordan ser du for deg det?

– Via høringssvar, for eksempel, hele tiden terpe på at vi trenger flere ressurser, sier Kenny.

Han har ti års fartstid som tillitsvalgt på MR og angiografi ved Ahus, og står nå med en fersk tillitserklæring fra «sine» medlemmer i hånden, etter gjenvalg for noen dager siden.

Kennys første styremøte som ordinært medlem finner sted samme dag som han snakker med Hold Pusten. 

– Nå har vi et høringssvar om rasjonalisering av bildebruk på gang. Og vet du, i det forslaget som foreligger, står det at man forventer at behovet for radiografer fremover vil være uendret eller redusert, på grunn av at modaliteter som MR, CT, UL og PET genererer så store mengder data. Dette gjør, ifølge forslaget, at behovet for radiologer øker ytterligere, mens altså ikke for radiografer, det er helt utrolig, sier Kenny og minner om at det hittil i ulike rapporter om fremtidens helsevesen har fremgått at også behovet for radiografer blir større i fremtiden.[email protected]