Webinar om vitenskapelige artikler

Hva trenger du å vite for å skrive en vitenskapelig artikkel? Det kan du lære mer om på et gratis webinar på torsdag.

Den europeiske radiograforganisasjonen EFRS har i samarbeid med sitt eget vitenskapelige fagtidsskrift Radiography, kastet seg på webinartrenden. Torsdag førstkommende, altså 11. mars, er temaet publisering og fagfellevurdering knyttet til vitenskapelige artikler.

På talerstolen står forskere og radiografer fra Storbritannia og Irland med lang erfaring på området, i tillegg til fagtidsskriftets egne medarbeidere. Så her kan det være mye nyttig å hente for deg som vil vite mer om publisering av vitenskapelige artikler.

Les mer om dette webinaret og om andre webinarer i samme serie her.

Powered by Labrador CMS