Ulik praksis knyttet til utvidede overtidssatser

– Forskjellsbehandling

Flere radiografer ved Ahus reagerer på det de mener er forskjellsbehandling når det gjelder bruk av utvidede overtidssatser i forbindelse med koronapandemien.

Publisert Sist oppdatert

Striden har oppstått etter en avtale om forhøyede overtidssatser inngått mellom Spekter og blant annet Norsk Radiografforbund i april. Den angår arbeidstakere som får endret arbeidsplan på kort varsel som en direkte følge av koronasituasjonen. Disse satsene skal også ifølge avtalen kunne gjelde arbeidstakere som jobber overtid som følge av pandemien, selv om de ikke har fått endret arbeidsplan på kort varsel.

Dette synes vi rett og slett ikke noe om, og vi har bedt om å få en forklaring på hvorfor noen får og andre ikke.

Ifølge det Hold Pusten erfarer, skal for eksempel Vestre Viken ha innført de utvidede satsene for alle radiografer som jobber overtid som følge av pandemien, uavhengig av modalitet, og uavhengig av om de har fått endret arbeidstid eller ikke. 

Ved Ahus fikk først bare CT-lab og generell røntgen, sentralt og ved Kongsvinger-avdelingen, nyte godt av de utvidede satsene. 

– Dette grunnet nye arbeidsplaner med kort varslingsfrist, sier Thomas Gulbrandsen, 

Han er radiograf og foretakstillitsvalgt for radiografene ved Ahus. Han mener ordningen må utvides til å omfatte flere enn den gjør i dag og henviser til følgende avsnitt i avtaleteksten:

«I enheter med høy arbeidsbelastning og hvor arbeidstakere arbeider overtid som direkte følge av koronaepidemien, kan arbeidsgiver etter drøftinger fastsette at de utvidede satsene for overtidsgodtgjørelse også blir gjort gjeldende for arbeidstakere som ikke har fått endret arbeidsplan i.h.t. avtalen av 23. mars.»

– Jeg har som representant for NRF-medlemmene hos oss vært i drøfting med HR-avdelingen for å kunne inkludere også PCI, MR og Angio/intervensjon på grunnlag av økt arbeidsbelastning som følge av covid-19, forteller Gulbrandsen.

Drøftingene avstedkom at HR innlemmet MR i ordningen, dog for en kortere tidsperiode enn de som umiddelbart ble inkludert, mens PCI og angio og intervensjon fortsatt står utenfor.

Det er ikke nok, ifølge Gulbrandsen, som mener arbeidsgiver må rydde opp.

– Slik det er nå, får noen radiografer de nye overtidssatsene, også med tilbakevirkende kraft, mens andre, som jobber rett ved siden av disse, ikke får det. Dette synes vi rett og slett ikke noe om, og vi har bedt om å få en forklaring på hvorfor noen får og andre ikke, sier Gulbrandsen.

– Hva er begrunnelsen deres for at også PCI og angio og intervensjon skal innlemmes i ordningen, de jobber ikke direkte med covid-19-pasienter?

– Omplasseringer som følge av pandemien og det faktum at radiografer har vært i karantene har ført til ekstraarbeid også for radiografene der. De opplever dessuten økt arbeidsbelastning da hver pasient tar lengre tid grunnet oppdekking og at det kreves ekstra personell ved invasive prosedyrer enn normalt, sier Gulbrandsen,

Han mener det ikke er rart at dette gir reaksjoner fra ansatte og tillitsvalgte.

– Radiografene har absolutt vært fleksible og stått på ekstra mye i denne perioden, og de burde alle påskjønnes for innsatsen, fremfor at noen blir det og andre ikke, sier han.

Hold Pusten har via pressesjefen ved Ahus forelagt kritikken for HR-avdelingen, og HR-direktør Jan Inge Pettersen kommenterer den per mail, slik:

«Bruken av tilleggsavtale om utvidede satser for overtid på Ahus er fastsatt etter en helhetsvurdering. Dette er drøftet med de ansattes organisasjoner, og flere innspill er ivaretatt.

Avtalen åpner for at partene lokalt kan drøfte at satsene i denne også kan gjøres gjeldende for ansatte som ikke har fått endret arbeidsplan. Det kan gjelde enheter med høy arbeidsbelastning og hvor arbeidstakere har overtid som direkte følge av koronaepidemien.

Alle med alternative arbeidsplaner er omfattet. I vurderingen av hvem som ellers skal omfattes er det tatt utgangspunkt i enheter som har drøftet utvidede rammer for overtid på måned/år, og som har vesentlig høyere overtid enn tilsvarende periode i en ordinær driftssituasjon.»tone.rise@holdpusten.no 

Les også: Gjør klart for neste smittetopp

Powered by Labrador CMS