ILLUSTRASJONSFOTO: METAMORWORKS/ISTOCK

Karakterkrav på radiografistudiet

Publisert Sist oppdatert

Generelt er det flere og gode grunner for at det bør innføres spesielle karakterkrav også for radiografutdanningen.

Forbundslederen fra Hold Pusten nummer 3 2022.
Bachelorstudiet i radiografi skiller seg fra flere av de andre helse- og sosialfagstudier ved at det ikke er særskilte eller spesielle karakterkrav ved opptak til studiet, utover generell studiekompetanse. Fra før av har flere utdanninger innen helse- og sosialfag spesifikke krav i enkeltfag. Både medisin, odontologi, ernæring, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, veterinær og sykepleie har spesielle krav i enkeltfag for opptak til studiene.

Sammen med lærerutdanningen var sykepleierutdanningen de siste som fikk innført spesielle karakterkrav for kvalifisering til opptak. For lærerutdanningen reverseres kravene noe nå med ny regjering, og fra våren 2022 trenger ikke de som vil bli lærere, lenger å ha karakteren fire i matematikk. I stedet må de ha minst 40 skolepoeng og karakteren tre i matte og norsk. For de som ikke har høy nok poengsum, opprettholdes imidlertid dagens ordning med firerkrav i matte. En liten reversering, men – i hovedsak vil det fremdeles ikke være nok med ståkarakter i sentrale fag for å komme inn på lærer- eller sykepleiestudiene.

Vi kjenner ikke til politiske signaler i retning av å endre eller senke de spesielle opptakskravene som gjelder for de utdanningene innen helse- og sosialfag som har disse kravene. En lempelse på slike spesielle karakterkrav ville nok blitt betraktet som feil vei å gå all den tid søkelyset må være på å øke kvaliteten i helsetjenestene.

Problemstillingen med karakterkrav er derfor aktualisert de senere år i det radiografstudiet nå skiller seg fra andre og sammenlignbare utdanninger innen helse- og sosialfagene, ved at studiet, som nesten er det eneste, ikke har spesielle opptakskrav. Ved opptak til studier innen helse- og sosialfag vil vi nå kunne oppleve en dreining mot radiografstudiet for studenter med kun ståkarakter i fagene norsk og matematikk.

Problemstillingen er videre aktualisert grunnet økning i antall studenter med norsk som andrespråk i senere år. Det kan tenkes at manglende særskilte karakterkrav for radiografstudiet medfører at studenter som ikke kommer inn på studier med karakterkrav i for eksempel norsk, vil velge radiografstudiet som et slags andrevalg, og at det dermed vil kunne føre til en skjevrekruttering mot radiografutdanningen. Generelt er det flere og gode grunner for at det bør innføres spesielle karakterkrav også for radiografutdanningen, i for eksempel norsk og matematikk for opptak også til radiografstudiet. Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse innen eksempelvis legemiddelregning og medikamenthåndtering. Riktig og presis administrering av legemidler er avgjørende for pasientsikkerheten.

Karakterkrav i matematikk vil også kunne øke forståelsen innen flere av realfagsdisiplinene i studiet, som for eksempel fysikk og strålefysikk. Gode norskkunnskaper er videre selvsagt et nødvendig utgangspunkt for hele studiet og for profesjonen, og for at en radiograf skal fungere i de norske helsetjenestene. Gode norskkunnskaper er spesielt viktig for en god fag- og profesjonsforståelse og ikke minst, for en sikker kommunikasjon og samhandling med pasienter. Radiografer opplever i det daglige mange korte pasientmøter, der det oftest er en fortettet og til dels flyktig kommunikasjon med pasientene. I en travel hverdag kan svak språkforståelse derfor medføre økt f are for misforståelser, og feilvurderinger – dersom det kommunikasjonsmessige og språklig ikke sitter. Det kan være at det er langt fram for å få nedfelt i lov at særskilte karakterkrav også må gjelde for radiografutdanningen – slik situasjonen er nå eksisterer det imidlertid en skjevhet i forhold til andre helse – og sosialfag – den skjevheten bør vi arbeide for å rette opp. bent.r.mikalsen@radiograf.no

Powered by Labrador CMS