Mange radiografer har måttet ta sjanser

NRF har spurt sine medlemmer om hvordan de opplever arbeidshverdagen under den pågående pandemien.

Publisert

I spørreundersøkelsen svarte 38 prosent at de enten i middels, stor eller svært stor grad opplever at de har måttet ta sjanser med tanke på kontakt med pasienter som kunne være smittet.

Og henholdsvis 15 og 18 prosent av radiografene og stråleterapeutene som besvarte spørreundersøkelsen, oppgir at de selv er blitt satt i karantene som følge av å ha blitt utsatt for smittefare i jobbsammenheng.

En tredel oppgir at de i liten eller ingen grad har fått opplæring i bruk av smittevernutstyr før covid-19-situasjonen oppsto, mens 64 prosent svarer at de i stor eller svært stor grad har fått slik opplæring før pandemien var et faktum.

Jeg mener vår spørreundersøkelse forsterker det inntrykket vi har fått i våre møter med foretakstillitsvalgte, at radiografene stiller opp for pasienter når det trengs, selv når de føler seg utilstrekkelig beskyttet. Vi hører om arbeidsgivere som har helt ulike vurderinger av smitteverntiltak og organisering av drift ved sammenlignbare situasjoner. Ulik praktisering av smittevern og mangelfull opplæring er uheldig og gjør at mange er usikre.

En god ting er det imidlertid at mange avdelinger evner å gi smittevernopplæring når pandemien først er i gang, selv om det egentlig ikke burde vært nødvendig. [email protected]

Powered by Labrador CMS