Siv Espedal.

Ny MR ga mange nye muligheter

Da Sykehuset Østfold Moss tidligere i år skiftet ut sin MR-maskin, fikk de mulighet til å utføre langt flere undersøkelsestyper enn før.

Publisert

– Sykehuset har gjennom flere år hatt utfordringer med MR-kapasitet med til dels lange ventelister, sier Eivind Reitan til Hold Pusten.

Reitan er sjef for Avdeling for bildediagnostikk ved sykehuset Østfold.

Han forteller at den gamle MR-maskinen de hadde i Moss var fra 2009 og at denne var langsom og hadde store begrensninger i repertoaret av undersøkelser som kunne kjøres.

Det var derfor et ønske om å skifte ut den gamle maskinen, hvilket ble en realitet i mars i år.

Større plass

Fagradiograf på MR ved sykehuset Siv Espedal forteller til Hold Pusten at det ble satt ned en egen arbeidsgruppe, og at denne kom fram til at det var ønskelig med en state-of-the-art 1,5 Tesla MR-maskin med et bredt bruksområde som inkluderte nevrologi, ortopedi, øre-nese-hals, abdomen, prostata, hjerte og brystdiagnostikk.

Etter en innkjøpsperiode hvor koronapandemi og utelukkende Teams-møter var en bøyg som måtte overkommes, falt valget til slutt på en Siemens Sola 1,5 Tesla.

– De viktigste forskjellene mellom de nye og den gamle maskinen er at den nye har en større gantryåpning, flere sekvensvalg og raskere undersøkelser, sier Espedal og legger til:

– For pasienten har det mye å si at gantryåpningen er 70 centimeter i diameter i stedet for 60 centimeter.

I tillegg til at det er positivt for pasientene at det er mer rom i maskinen, trekker hun fram at det er en forbedring for pasientene at undersøkelsene nå tar kortere tid samt at det er muligheter for å se på TV mens man befinner seg inne i maskinene.

Den nye maskinen har dessuten en mammaspole og en tiltbar nakke- og hodespole.

– Og vi radiografer er veldig fornøyd med takbøylen maskinen har, som gjør at pasientene kan dra seg opp selv, påpeker Espedal.

– Det er også lettere å kjøre ut bordet ved en akuttsituasjon.

MR-prostata dominerer

Mens det på den gamle MR-maskinen var mange undersøkelser som ikke kunne gjennomføres fordi bildekvaliteten ikke var optimal, kan de nå ta de fleste MR-undersøkelser.

– I tillegg til standard MR-undersøkelser, kjører vi MR mamma, MR prostata, MR lever, MR hjerte og MR bekken, sier Espedal og legger til:

– MR caput og columna av kyfose-pasienter blir også forsøkt dirigert hit til oss på grunn av nakke- og hodespolen som kan heves og vinkles.

MR prostata er riktignok undersøkelsene de har utført flest av siden de fikk den nye maskinen.

At det ikke lenger er begrensninger på hvilke undersøkelser som kan settes opp, trekker Espedal frem som givende for radiografene.

– Den nye maskinen gir oss dessuten en etterlengtet økning i bildekvalitet og dermed sikrere diagnostikk, fortsetter hun.

– Samtidig gir den mulighet for faglig utvikling både for radiografer og radiologer.

Raskere sekvenser

Reitan understreker også at den nye maskinen gir en vesentlig høyere bildekvalitet.

– Og den åpner også for raskere sekvenser og dermed mulighet til å få undersøkt flere pasienter, sier han.

– Hvilket er nyttig da pågangen av henvisninger til MR-undersøkelser er stor og økende i sykehuset.

Espedal forteller imidlertid at de så langt har hatt ganske likt pasientantall som før, det vil si mellom ti og 15 pasienter om dagen.

– Foreløpig kjører vi stort sett bare på dagtid, og det har vært satt av ekstra tid per pasient for å få på plass de nye protokollene og til opplæring av radiografene, avklarer hun.

– Av de 18 radiografene på avdelingen, er de fleste nå opplærte.
post@holdpusten.no

Powered by Labrador CMS