Foto: Fotolia
Foto: Fotolia

Alvorlige feil ved Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold har offentliggjort flere feil som gjelder tolkning av CT-bilder. Avdelingen viser til at stort arbeidspress øker sannsynligheten for at noe overses.

Publisert Sist oppdatert
Sykehuset offentliggjorde nylig flere meldinger om feil knyttet til kreftbehandling. I den ene saken hadde pasienten siden 2009 blitt undersøkt ganger for sine plager. Likevel gikk det lang tid før kreftsykdommen ble oppdaget. I ettertid viste det seg at kreften kunne sees på bilder fra CT-skan et halvt år før den ble oppdaget. Dette var ikke omtalt i beskrivelsen av disse bildene. Som følge av dette fikk pasienten forsinket behandling. Må sette av nok tid Sykehuset peker i sitt svar blant annet på at avdelingen som gjorde feilen, hadde stort arbeidspress. Avdelingen påpeker at stort arbeidspress øker sannsynligheten for at noe kan overses ved gjennomgang av røntgenundersøkelser, og at det derfor er avgjørende at det avsettes nok tid til hver undersøkelse. Pasientskadeutvalget konstaterer at pasientens mulige kreftsykdom burde vært erkjent på et tidligere tidspunkt, har etterspurt avdelingens rutiner for å sikre videre oppfølging etter usikre funn, og påpekt behovet for at det settes av nok tid til hver undersøkelse. Vil vurdere vikar-evaluering En annen feil ble gjort av en innleid vikarlege, som overså en kreftsvulst på en CT-skan, noe som førte til at kreft i bukspyttkjertelen ble oversett i mer enn tre måneder. En overlege som gjorde ny vurdering av bildene oppdaget kreften etter en ny henvisning. Sykehuset opplyser at de ser alvorlig på saken, og vil vurdere om det skal innføres en egen faglig evaluering av vikarleger. Feiltolkning Et tredje tilfelle gjaldt CT-bilder av mageregionen til en pasient, som viste en oppfylning midt i magen. Dette ble feilaktig tolket som et avkapslet, væskefylt område. I virkeligheten var oppfylningen en ny utvikling av tykktarmskreft, som pasienten var operert for fem måneder tidligere. Når oppblussingen av pasientens kreftsykdom ble oppdaget, var det ikke mulig å operere svulsten. Det er uklart om det var mulig å operere svulsten på det tidspunkt CT-bildene ble feiltolket.