Foto: Fotolia/Renata Osinska
Foto: Fotolia/Renata Osinska

Sosial status øker kreftoverlevelse

En ny undersøkelse fra Kreftregisteret viser at flere kreftsyke enebarn og barn med høytutdannede mødre overlever sykdommen enn i andre grupper. Det samme gjelder enebarn.

Publisert Sist oppdatert
Forsker Astri Syse ved Kreftregisteret har undersøkt hvordan foreldrenes ressurser målt ved utdanning, inntekt, ekteskapelig status og andre kjennetegn påvirker kreftsyke barns dødelighet. Samtlige norske barn med kreft i perioden 1974-2007 er inkludert, til sammen mer enn 6000 barn. Særlig ved lang behandling Studien viser en markert høyere overlevelse på hele 15 prosent blant barn i familier med høytutdannede mødre og hos enebarn. Overlevelsen er særlig tydelig ved kreftformer som krever lang og krevende behandling, og som kan føre til andre kroniske helseproblemer på sikt. Velinformerte foreldre Astri Syse fant at verken foreldres inntekt eller sivilstatus påvirket overlevelsen hos kreftsyke barn. Studien antyder imidlertid at større fleksibilitet i foreldrenes tid som både kan henge sammen med utdanningsnivå, øvrige omsorgsoppgaver for andre barn i hjemmet, samt andre ikke-økonomiske gevinster fra en høyere utdanning kan være mekanismer som påvirker barns overlevelse av kreft. En annen forklaring kan være at velinformerte foreldre er mer involvert i behandlingen av egne barn. Kilde: www.kreftregisteret.no