Foto: Fotolia/Jakub Jirsák
Foto: Fotolia/Jakub Jirsák

Suksess med e-læring av bildetyding

Stort behov for flere radiologer i Storbritannia var bakgrunnen for e-læringsprogrammet ”e-Learning for Healthcare”. Nå lanseres det internasjonalt.

Publisert Sist oppdatert
– Ved utgangen av mai var rundt 5000 sesjoner fullført i Storbritannia, opplyser Sean Kelly, professional officer i det britiske Society of Radiographers. Det engelske radiografforbundet er programpartner for ni e-læringsmoduler innen grunnleggende tyding av røntgenbilder. Temaområdene er skjelett- og thoraxundersøkelser på voksne og på barn – først og fremst rettet mot radiografer. Hver sesjon er beregnet til å vare rundt 30 minutter. – Programmet e-LfH (e-Learning for Healthcare) er i regi av Department of Health, National Health Services (NHS) og en rekke profesjonsforbund. Det har nå oppnådd stor anerkjennelse. I 2011 ble det tildelt IMS Platinum Award ved konferansen Learning Impact 2011, forteller Håkon Hjemly, fagsjef i Norsk Radiografforbund. Til høyre, under "Vedlegg", finner du en oversikt over de ulike modulene, og deres innhold. Unikt samarbeid Det var i 2003 NHS så et stort behov for å øke antallet utdannede radiologer. De tradisjonelle opplæringsmetodene hadde ikke kapasitet til å ta inn flere kandidater. NHS trengte en radikalt annerledes tilnærming som ga større fleksibilitet i å møte opplæringsbehovet, men samtidig sikre at opplæringen ble konsistent. Gjennom et samarbeid som var unikt for det britiske helsevesenet på den tiden, utviklet Royal College of Radiologists og Department of Health en IT-basert løsning - det såkalte Radiology-Integrated Training Initiative (R-ITI). Målet var å øke utdanningskapasiteten uten å legge ekstra belastning på eksisterende ressurser. Høy kvalitet – Etter hvert har programmet vokst, og nå tilbys gratis opplæring med høy kvalitet for NHS-ansatte over hele Storbritannia. Sesjonene er skrevet av erfarne bildetydere og universitetslærere. Alt materiell er godkjent av SCOR (The Society and College of Radiographers), forteller Hjemly. All aktivitet i programmet kan lagres, og fullføring av hver modul gir rett til utstedelse av sertifikat. Dette kan for eksempel benyttes i resertifisering eller andre regulatoriske formål, for dokumentasjon av kompetanse og faglig oppdatering. Lanseres internasjonalt e-LfH er gratis for alle NHS-ansatte i Storbritannia. En ny avtale med Philips vil gjøre programmet kommersielt tilgjengelig også i andre land. Prisen er ennå ikke bestemt, men det vil trolig bli mulighet for kjøp av både enkeltmoduler og pakkeløsninger. Den første uken programmet ble internasjonalt lansert i samarbeid med Philips Learning Centre, ble 200 sesjoner fullført i USA. Over 95 prosent av brukerne svarte at de var ”fornøyd” eller ”svært fornøyd”. – Norsk Radiografforbund vil se nærmere på muligheten for å bruke deler av e-LfH i noen av våre fagkurs når dette er tilgjengelig, sier Hjemly. Referanser: E-LFH; http://www.e-lfh.org.uk/index.html IMS Platinum Award; http://www.e-lfh.org.uk/docs/e-LfH%20wins%20Platinum%20IMS%20Award.pdf