Styreleder i UNN Jorhill Andreassen åpner CT-en på Finnsnes i 2014. Foto: UNN
Styreleder i UNN Jorhill Andreassen åpner CT-en på Finnsnes i 2014. Foto: UNN

Vil ha flere distrikts-CT-er

Publisert Sist oppdatert

I et innlegg i Oppland Arbeiderblad fra en tid tilbake argumenterer fire leger ved Sykehuset innlandet Gjøvik for at de lokalmedisinske sentrene i Otta og Fagernes bør få egen CT.

De fire, som også er en del av Luftambulansen på Dombås, mener lokale CT-tilbud vil bidra til en mer fornuftig bruk av ambulanseberedskapen, noe som igjen er viktig for å gi distriktsbefolkningen et bedre helsetilbud.

Spesielt peker de på hvor viktig rask CT er ved hjerneslag og at lokale CT-tilbud vil redusere reisetid og tiden det tar før behandling settes i gang.

Holdpusten.no har tidligere fortalt at Hallingdal sjukestugu får sin egen CT i løpet av mai måned. Det første lokale helsesenteret som fikk egen CT i Norge, var distriktsmedisinsk senter i Midt-Troms på Finnsnes.

– CT-maskinen har her vært i drift siden mai 2014, forteller Linda Isaksen til Hold Pusten.

Hun er seksjonsleder ved Universitetssykehuset i Nord-Norges røntgenavdeling i Tromsø. UNN har ansvaret for fødestua, dialyse, lysebehandling og røntgentjenestene ved Finnsnes.

– Det er et tett samarbeid mellom oss og helsesenteret på Finnsnes, understreker Isaksen.

Hun synes erfaringene med et lokalt CT-tilbud har vært positive.

– I Finnsnes har dette bidratt til å avlaste hovedrøntgenavdelingen i Tromsø, sier hun og legger til:

– Blant annet har undersøkelsene de gjør av pasienter i pakkeforløp for kreft, redusert ventelistene ved hovedrøntgenavdelingen.

Seksjonslederen presiserer at det foreløpig ikke gjøres undersøkelser med kontrast ved Finnsnes, selv om målet er å få et fullverdig CT-tilbud. En av årsakene til dette er ressursmangel.– Ved Finnsnes arbeider to radiografer, og de utfører både thorax, skjelettundersøkelser og CT, sier Isaksen.

En av radiografene der, Lill Tove Jacobsen, forteller til Hold Pusten at folk i området er meget glad for å ha fått et CT-tilbud.

– Særlig eldre pasienter synes det er flott å slippe å reise til Tromsø, fremhever Jacobsen.

– Det er en biltur på to timer. Men det vanlige er å sende flere i taxi, og da må de vente på hverandre og hele dagen går som regel, fortsetter hun.

CT-undersøkelsene ved Finnsnes blir alle sendt digitalt til Tromsø for tolkning da det ikke finnes radiolog ved senteret.

– Dette innebærer naturlig nok mer jobb for avdelingen i Tromsø, og at fagfolk må reise hyppigere til Finnsnes for å følge opp arbeidet som gjøres der, medgir seksjonsleder Isaksen.

Men hun synes fordelene med det lokale CT-tilbudet er langt større enn ulempene.

– Jeg tenker at det er bedre og billigere at et knippe fagfolk flytter på seg enn et større antall pasienter, sier hun.[email protected]