Foto: Håvard Ramstad

Et politisk skifte

Publisert Sist oppdatert

Forbundsleder, september 2013

Lederne for fire borgerlige partier sonderer terrenget for å danne en felles politisk plattform som grunnlag for regjeringssamarbeid.

«Vi har lovet at et borgerlig flertall skal gi en ny regjering med nye ideer og bedre løsninger for Norge. Det løftet skal vi innfri», sier Høyre-leder og statsministerkandidat Erna Solberg.

På tross av til dels store politiske interessemotsettinger partiene imellom ønsker nok alle fire å komme i posisjon og kunne påvirke politikken de kommende fire år. Fra utsiden kan man undres over hvordan disse sonderingsmøtene utfordrer de politiske grensesettingene, hvordan partipolitikken er satt under press, og hva som skal til for å få på plass et godt politisk fundament som bærebjelken i den nye regjeringen.

Det med stor interesse vi følger med i de pågående prosessene. Lite kommer ut av møtene. Selv pressen klarer ikke å fange opp de indre prosessene. Det blir kun spekulasjoner om ulike scenarier. Det meste foregår i det lukkede rom, forståelig nok. Og vi kan bare spekulere på om resultatet blir en firepartiregjering med suverent flertall i Stortinget, eller om det blir en mindretallsregjering kun bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, med Venstre og Kristelig Folkeparti på sidelinjen.

Det kan også tenkes at det kun blir Kristelig Folkeparti som finner det umulig å inngå i et regjeringssamarbeid. Et samarbeid mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre gir fortsatt en flertallsregjering, men Kristelig Folkeparti på utsiden gir bedre vilkår for opposisjonen. Dette dreier seg om politikk på høyt nivå og muligheter til å posisjonere seg, men kanskje aller mest om muligheten til å kunne få gjennomslag for egen politikk.

Fra Norsk Radiografforbunds side er det av størst betydning hvem som kommer til å inneha ministerposten i helsedepartementet, og hvilket parti som tildeles utdanningsdepartementet og derved får ansvar for høyere utdanning. Nå er det vel sannsynlig at Helsedepartementet vil bli ledet av Høyre, noe jeg som forbundsleder ser på med stor interesse. Når det er sagt: Slik jeg vurderer den helsepolitiske situasjonen, er det på tross av klare politiske skillelinjer mellom Arbeiderpartiet og Høyre også mange fellesnevnere når det gjelder utøvelse av helsepolitikken. Et helsedepartement under Høyres ledelse vil derfor ikke skape de store endringene, og mye av de prosesser som er iverksatt av Støre, vil nok overleve et ministerskifte med Høyre i posisjon.

Jeg skal ikke her ytre ønsker om politiske posisjoneringer, regjeringskabelen settes av andre, og her vil nok Erna Solberg med kyndig hånd få på plass riktige personer i riktige posisjoner.

I løpet av denne uka vil hvilke partier som inngår i regjeringen, være avklart, først deretter starter prosessen med å få på plass regjeringskabalen og fordelingen av departementene. Det kommer til å bli tøffe forhandlinger, ikke bare om det politiske fundamentet, men også om de politiske posisjonene. Alt skal være på plass den 14. oktober, da legger den sittende regjering frem sitt forslag til statsbudsjett før de fratrer sine posisjoner. Og da får vi etter hvert se hvordan regjeringsskiftet vil komme til å påvirke vår hverdag.

annapett@radiograf.no

Powered by Labrador CMS