Korona kan gi yrkesskadeerstatning

Er du helsepersonell og blir koronasmittet på jobb, kan du å ha rett på yrkesskadeerstatning. – Det er fint at dette er på plass, sier NRF-leder Bent R. Mikalsen.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen endrer yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene trer i kraft straks og har tilbakevirkende kraft fra 1. mars 2020.

«Helsepersonell står i førsterekke i bekjempelsen av koronasmitten. De gjør en uvurderlig innsats for fellesskapet vårt, og utsettes samtidig for mer smitte enn de fleste andre. Nå endrer vi reglene, slik at helsepersonell som smittes på jobb dekkes av yrkesskadeforsikringen», sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding på regjeringen.no.

– Det er fint at dette har falt på plass, sier forbundsleder Bent R. Mikalsen i Norsk Radiografforbund, han legger til:

– Radiografer er på lik linje med sykepleiere en særlig utsatt gruppe da de nødvendigvis må tett på pasientene de har med å gjøre.

Han forteller at forbundet de siste par ukene har hatt hyppige nettmøter med tillitsvalgte og fulgt situasjonen for radiografene ute i felten nøye. 

– Det meldes fortsatt om mangel på smittevernutstyr, sier Mikalsen.

– Og vi har sett saker om munnbind som leveres, men som ikke holder mål. Men et av de store problemene for radiografene, er at det kommer en del pasienter der henvisende kliniker ikke har mistanke om korona, så da bruker ikke radiografen smittevernutstyr.

– Så ser man på CT-undersøkelse at det er forandringer i lungene, og det viser seg etter test at det er korona, fortsetter Mikalsen.

Det har vært skrevet en del om pasienter som kommer inn med akutte magesmerter, og man ser lungeendringer etter CT abdomen.

– Oftest på CT abdomen-bilder ser man også nedre del av lunger, sier Mikalsen.

– Poenget er at man må tenke smitte uansett. Man kan ikke bare stole på at det er god nok screening ved innleggelse, da symptomer kan vær fraværende de første dagene etter smitte, sier Mikalsen.

Yrkesskadeerstatning innebærer at du vil ha krav på erstatning dersom du pådrar deg viruset på jobb og i ettertid får varige mén og blir delvis ufør eller ufør. Og at etterlatte vil ha krav på erstatning dersom du skulle dø av sykdommen.

Siden korona er en såpass ny sykdom, er det foreløping ganske uavklart hva slags ettervirkninger den kan gi. 

– Det gjør det ikke desto mindre viktig at det nå er avklart at helsepersonell kan få yrkesskadeerstatning dersom de blir koronasyke, sier Mikalsen. 

– Hva er det viktig for helsepersonell å tenke på nå, med tanke på dokumentasjon, for eksempel. Man kan jo smittes på fritiden også?

– Det er viktig å bruke avvikssystemet, dokumentere det dersom man vet at man har vært utsatt for en pasient med smitte, for eksempel, sier forbundslederen og fortsetter:

– Vi har nettopp foretatt en undersøkelse blant våre medlemmer der vi har spurt om hvordan de opplever arbeidshverdagen i denne situasjonen. Der kommer det blant annet frem at relativt mange oppgir de har måttet ta sjanser eller har hatt for lite tilgang til smittevernutstyr, og det er typiske situasjoner man må være påpasselig med å melde inn via avvikssystemet, sier Mikalsen.   [email protected]

Blir du smittet, bør du sørge for god dokumentasjon så snart smitte er påvist, i fall du skulle få varig skade, skriver Unio på sine nettsider.

Powered by Labrador CMS