Foto: Eivind Senneset, Helse Bergen
Foto: Eivind Senneset, Helse Bergen

Streiken tærer på sykehushotellene

Så langt er det to sykehushoteller som går for halv maskin på grunn av hotellstreiken. Det kan gå en uke til, men vi tar én dag om gangen, forteller divisjonsdirektør til Hold Pusten.

Publisert Sist oppdatert

Sykehushotellene som er rammet av streiken, er pasienthotellene ved Haukeland universitetsjukehus i Bergen og OUS Ullevål. Hotellene er bare i delvis drift, og kreftpasienter blir prioritert.

– Jeg hadde senest i dag en pasient til stråleterapi som bor på Haukeland pasienthotell, sier radiografenes foretakstillitsvalgt ved Helse Bergen, Guri Bolstad, til Hold Pusten.

I Bergen er 18 av femti ansatte ved hotellet tatt ut i streik.

– Vi har totalt 176 rom, men som følge av situasjonen vi nå befinner oss i, så er kun halvparten av dem i drift, forteller divisjonsdirektør ved Haukeland Universitetssjukehus, Askjell Utaaker til Hold Pusten.

Pasientene som ikke har fått plass på sykehushotellet, er plassert enten på sykehusets sengeplasser eller på andre hoteller i Bergen.

– Men vi har fått tilbakemeldinger, spesielt fra de som må losjeres på andre hoteller, om at de ikke føler samme trygghet, sier divisjonsdirektøren.

Han legger følgelig ikke skjul på at situasjonen er vanskelig. Likevel mener han de skal klare å drive sykehushotellet for halv maskin enda en uke slik at pasienter med langtidsbehandlinger og stråleterapipasienter spesielt skal kunne ha et sted å bo mens de mottar behandlingen.

– Vi tar riktignok en dag om gangen, og vurderer hele tiden at tilbudet er helsemessig forsvarlig, understreker Utaaker. [email protected]