Rett til ammefri?

Hvilke rettigheter har man når det gjelder ammefri?

Publisert Sist oppdatert

Et medlem spør i Hold Pusten nr 9/2011:

Jeg har begynt å jobbe igjen
etter å ha vært ute i svangerskapspermisjon i 12 måneder, og lurer på hvilke rettigheter jeg har i forbindelse med å ta fri for å amme min 1 år gamle datter. Svar: Rett til fri i forbindelse med amming er nedfelt i Arbeidsmiljølovens § 12-8: Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag. Bestemmelsen innebærer at du selv kan bestemme når du vil ta fri for å amme, enten ved å ta en pause midt på dagen eller ved å arbeide én time kortere hver dag. Loven sier ikke noe om hvor lenge du har denne rettigheten, men det må antas at rettigheten i hvertfall gjelder til barnet er to år. Bestemmelsen gir ikke rett til fri med lønn, men er du ansatt i offentlig sektor (stat, kommune eller i et helseforetak) vil du ha bedre betingelser gjennom tariffavtalene enn de rettighetene du har i henhold til arbeidsmiljøloven. I offentlig sektor vil du ihht tariffavtalene ha krav på fri med full lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag. I Spekter-området (helsefortakene, Curato og Lovisenberg) er dette regulert i § 3 i overenskomstens A1-del (Sosiale bestemmelser). Antall timer vurderes i forhold til antall timer det arbeides pr. dag. Hvis du bare arbeider 4 timer en dag innebærer dette at du bare vil ha rett til 1 time fri med lønn for å amme. Omfattes du av tariffavtalene i HSH-området (Virke) er retten til ammefri regulert i Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, § 8.3.4. For ansatte i KS-området (kommunene og fylkeskommunene) er retten til ammefri regulert i Hovedtariffavtalens § 8.3.4. Hvis det oppstår tvil om tiden du tar fri ihht disse bestemmelsene virkelig benyttes til amming kan arbeidsgiver be om en bekreftelse fra lege eller helsestasjon på at amming rent faktisk fortsatt foregår.