Foto: Fotolia

Veiledning for vitenskapelige artikler

Hold Pusten tar gjerne imot vitenskapelige artikler for vurdering. Det gjøres av vitenskapelig redaktør Solveig Hofvind og minst to uavhengige fagfeller.

En vitenskapelig artikkel er basert på en studie eller et forskningsprosjekt, og har som mål å videreformidle ny fagkunnskap.

En vitenskapelig artikkel kan også være en beskrivelse av resultater fra en systematisk gjennomgang av flere studier på et spesielt tema (litteraturstudie).

Krav til vitenskapelige artikler

Oversendelse og vurdering:
  • Artikkelen og et oversendelsesbrev, som kort beskriver temaets aktualitet, etiske betraktninger (se Etikk), samt begrunnelse for hvorfor artikkelen bør trykkes i Hold Pusten, oversendes på e-post til Hold Pustens vitenskapelige redaktør solveig.hofvind@kreftregisteret.no" target="_blank">Solveig Hofvind
  • .
Til toppen