Vil du skrive en fagartikkel?
Faglig

Vil du skrive en fagartikkel?

Har du vært med på et prosjekt du ønsker å dele med Hold Pustens lesere? Gjort noen erfaringer andre burde få vite om? Hold Pusten tar gjerne imot faglige artikler til vurdering.

Målet med Hold Pustens farartikler er å vise bredden i radiografer og stråleterapeuters faglige virksomheten, og dermed være en interessepådriver for videre faglig utvikling.

Artiklene kan inneholde referat fra kurs, konferanser og seminarer, være beskrivelse av praksis, kronikker, kasuistikker - eller annet faglig stoff.

Hold Pusten tar også imot vitenskapelige artikler til vurdering. Disse blir vurdert av vitenskapelig redaktør Solveig Hofvind. Her er det du må vite om publisering av vitenskapelige artikler i Hold Pusten.

Levering av ikke-vitenskapelige fagartikler

  • Artiklene bør inneholde tittelforslag, ingress/innledning, hoveddel, avslutning og referanseliste (avhengig av tema).
  • Skriv i Word, med skriftstørrelse 12 og dobbel linjeavstand.
  • Avtal gjerne levering av stoff på forhånd, med Hold Pustens redaktør.
  • Lever gjerne bilder til saken, og legg dette ved når du sender den. Noter navnene på de personene du fotograferer, i en bildetekst. Bilder bør være i jpg-format, og over 1MB i størrelse for å fungere på trykk. Bilder som er kopiert fra en webside, et Word-dokument el. lign., blir oftest for lite.
  • Send saken til: tone.rise@holdpusten.no
  • Artikler til Hold Pusten blir ikke honorert.
Til toppen